söndag 7 september 2014

Social medier

För mig känns det också viktigt att ta upp diskussioner och att skapa teman/arbetsområden kring sociala medier och vilka fördelar och nackdelar dessa har. Här är det inte bara viktigt att kunna hantera verktyget  utan också att arbeta aktivt med värderingar, etik och moral, ja,  netikett helt enkelt! Läs mer om detta under ämnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar