måndag 22 september 2014

Helen Timperely

Wow! Har just haft en två timmar lång diskussion med Helen Timperley. Här lyftes många tankar och vi hade verkligen högt i tak. Att fokusera på något i taget, men samtidigt integrera utan att det blir för mycket. Ja, det är ju bara att köra på eller hur! Det viktiga är att det vi gör ger resultat hos barnen vi arbetar med - direkt. Det är ju i slutändan dem vi ska påverka men vägen dit får inte var lång. Vi strävar ju alla mot samma mål och därför behöver vi samarbeta kring de här frågorna. Mer lesson studies och samarbete oss lärare emellan.

"Flippat klassrum" att bokstavligt talat vända på klassrummet

Att vända på undervisningen och arbeta med ett flippat klassrum har jag nyss gjort ett inlägg om så det ligger lite längre ner här på bloggen men jag känner att det bästa jag har gjort för att barnen lättare skulle kunna arbeta med sina datorer var att flippa klassrummet. Jag vände upp och ner på alla konventioner kring hur det ska vara möblerat i klassrummet och satte barnen i en kvadrat/cirkel fast med ryggarna inåt ringen. Vad var då syftet med detta? jo, jag bad dem att vända sig om när vi hade genomgångar och att titta på mig/tavlan/Smartboarden. Då kunde de inte hålla på med de saker de hade framme eller arbeta "i smyg" med annat, de hade full fokus framåt. När de vänder sig inåt är det också lätt att ha redovisningar och då ha allas uppmärksamhet, det är lätt och roligt att diskutera det som kommer upp i klassrummet och alla kan se alla, vilket är enormt viktigt för mig, vi kan också då ha dramalekar och liknande utan att behöva möblera om alls. Vi satt direkt i en ring till kompissamtalet varje fredag och sist men inte minst när de arbetade med IKT var det lätt att samarbeta och att visa upp vad man gjorde för många på en gång. En bonus var att när jag gick runt och hjälpte barnen kunde jag gå yttervarvet så var det lätt att nå alla. För mig var detta ett av många steg för att nå högre måluppfyllelse och hjälpa barnen att få arbetsro och finna sitt flow. Fundera på hur du kan "flippa" ditt klassrum så att det passar dig och din klass!  

IT- en spännande väg in i framtiden och ut i världen

För mig är IT enbart verktyg/redskap för att jag ska kunna föra in barnen på nya tankar, få dem att reflektera kring nya banor utanför de ramar som tidigare utgjort skolan. Genom dessa verktyg kan barnen bli sedda i världen, de kan göra skillnad och de kan hitta "klasskamrater" i andra delar av landet, världsdelen och världen. Detta ställer inte bara krav på mig som pedagog i klassrummet utan jag måste också känna att jag har min pedagogiska ledare bakom mig som stöttar och uppmuntrar mig. Annars blir det nästan övermäktigt för mig som pedagog att utveckla/omvandla/omforma min undervisning så att jag kan lämna det gamla bakom mig och öppna upp för nya former.  Här ligger utmaningen, det spännande med att varje dag få vara med och forma framtidens lärande. För framtiden är här idag! Den väntar inte! Nu kavlar vi upp ärmarna.

fredag 19 september 2014

Lite pausgymnastik

När de digitala verktygen gör sitt intåg i skolan öppnas det upp för så mycket mer än bara det faktum att nu alla sitter med någon form av device framför sig. En av många saker som jag varit mycket noga med att tidigt låta mina elever är att de med jämna mellanrum får skaka loss och göra lite enkla stretchövningar för fingrarna; handlederna; armarna; axlarna; nacken och ryggen och vi pratade mycket om sittställningen och hållningen. Hur de placerar sina händer på tangentbordet, att bägge händerna ska vara där. En av alla de små guldkorn som gladde mig i slutet av trean nu var att många gör nu dessa övningar av sig själva - med ojämna mellanrum reser de sig upp och gör lite övningar de som har automatiserat det. Det är oerhört viktigt för barnen att tidigt få in detta som en rutin tror jag för att undvika framtida, onödiga skador. De ska hålla länge och uträtta stordåd - de som i framtiden ska styra vårt land/eller flera länder!

Flippat klassrum

Visst är det intressant med alla tankar och idéer som synliggörs genom att vi har tillgång till internet? När vi som är digitala "andraspråksanvändare" kan hitta så många användningsområden så är ju möjligheterna oanade, fantastiska för alla de digitala "förstaspråksanvändarna". Därför är det fortsatt ytterst viktigt att vi kan nå alla i skolan och då säger jag att flippat klassrum är ett sätt att göra det på. Här får alla elever en chans att ta till sig undervisningen på flera sätt med flera ingångar. Fler förmågor utmanas och används. På så vis ges fler elever möjlighet att uppnå flow när de arbetar och de känner att det blir meningsfullt och de lär för framtiden då de kommer att behöva alla IKT-kunskaper som vi bara kan ge dem. Jag tror inte på något sätt att det är de verktyg vi lär dem idag som de kommer att använda sig av när de kommer ut i yrkeslivet men de kommer att lära sig hur de ska förhålla sig till nyheter/förändringar och framför allt så har de utvecklat sina förmågor som är så viktiga att ta tillvara på.

torsdag 18 september 2014

Nytt Twinspace - aldrig har det varit enklare att samarbeta internationellt

Wow! En fantastisk nyhet är på gång för alla er/oss som väntat så länge på Twinspace ska bli mer användarvänligt! Nu på måndag lanseras Nya Twinspace. Jag har varit med i en grupp som har fått prova ut och komma med reflektioner kring förbättringar och eventuella svårigheter. Jag tror starkt på att denna plattform kommer att vara e utmärkt yta för internationellt samarbete, lättillgänglig, lättarbetad och översiktlig.   För er som är förstagångsanvändare av eTwinning kommer att känna er bekväma redan från början men skulle något vara oklart så tveka inte att höra av er till mig eller UHR i Stockholm med frågor så får ni hjälp med detsamma. När kommer nya Twinspace då? Jo, måndag den 22/9. Väntan är nästan över ni hörrni....

onsdag 17 september 2014

Börja programmera

Att införliva programmering i det dagliga arbetet ser jag som ett mycket viktigt uppdrag för oss pedagoger. Här är det viktigt att vi hjälps åt tycker jag genom att tex lära in olika verktyg och sedan lära av varandra eller att sitta tillsammans och lära i grupp. På så sätt befäster vi inte bara vår kunskap utan vi hittar också arbetssätt som vi kan använda med våra elever sedan. Är du sugen på att testa? Börja tex med appen Scratch eller Scratch junior. När du väl kan ett program så är det sedan lättare för dig att lära dig fler. 

Tips om programmering

Mitt tips till dig som vill börja arbeta med programmering i skolan är att sätta dig in i ett eller max två verktyg/appar och börja med att introducera det till dina elever. Tiden är knapp i skolan och det gäller att vi utnyttjar den effektivt (med det menar jag inte stressigt utan meningsfullt). Om du som pedagog känner att det är läge att introducera fler verktyg efter hand så är det bara du som avgör det och ingen annan. Jag är själv mycket entusiastisk och sprudlande när det gäller att utveckla mitt arbete i klassrummet och förr kunde jag lätt ta in lite för mycket nytt på en gång, med en pedagogik/metodik som passar just de barn du/jag har  och genom att skynda “långsamt” så kan du få in mycket mer än vad du från början trodde men i ett mer genomtänkt tempo. Den springande punkten är NÄRVARO från mig som pedagog. Jag får inte lämna barnen att utan handledning försöka utveckla de verktyg jag introducerar - jag behöver vara en tydlig ledare med tydliga spelregler från början - det gör att eleverna kan slappna av, sätt sig in i arbetet på djupet och hitta sitt flow. Följ sidan som heter just programmering här på min blogg.

fredag 12 september 2014

Mer om programmering

Att följa utvecklingen kring programmering och att få höra hur den börjar komma in i skolans värld mer och mer är spännande tycker jag. Programmering är en förmåga som jag tror att barnen behöver för framtiden - att få lära sig hur något är upplagt. Det är så många saker som automatiskt kommer upp då: Tex netikett, hur är sociala medier uppbyggda, vem har egentligen kontrollen över dem? Hur fungerar det?  Du kan också införliva det i ämnet matematik, i tekniken och inte minst i det språkutvecklande arbetet, att få barnen att lära av varandra och att få allt viktigt som sägs i klassrummet sägas av barnen även i de här sammanhangen är för mig mycket viktigt. Det ställer stora krav på mig som ledare, som moderator för deras samtal så att ett dialogiskt klassrum skapas med högt i tak där de vågar prova sig fram, som handledare i det de arbetar med och som projektledare.

tisdag 9 september 2014

Programmering

Att arbeta med programmering är något som efterfrågas mer och mer och det finns en mängd verktyg att använda sig av för att lära sig att programmera. Det pratas om det mer och mer och i både Finland och Storbritannien händer det stora saker men även på hemmaplan arbetar många lärare i  klassrummen och frivilliga utanför klassrummen med att möta detta växande behov.När barnen arbetar/samarbetar kring detta är det ett ypperligt tillfälle att också kombinera detta med ett språkutvecklande tänk. Läs mer om denna spännande utveckling här:

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/03/programmeringen-kommer-2016-ar-skolorna-redo

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study

men också här från vårt eget Malmö, läs vad Pedagog Malmö har skrivit:

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/programmera-coderdojo/

Jag kommer att skriva in användbara verktyg under rubriken länkar.

Surfa lugnt därute idag!

måndag 8 september 2014

"Allt viktigt som sägs i klassrummet ska sägas av barnen"

Ett av de pedagogiska mål jag arbetar efter är att skapa ett dialogiskt klassrum, läs mer om det under rubriken teorier.Olga Dysthe har gett mig mycket genom sina tankar kring hur ett dialogiskt klassrum skapas. Jag strävar alltid efter att jag som lärare ska ta ett steg bak i alla diskussioner och istället uppmuntra och släppa fram barnen och deras tankar. Detta kräver en medveten planering från min sida där jag ger eleverna rika möjligheter att inom ramen för ett dialogiskt och interaktivt klassrum få rika möjligheter att uttrycka sig på ett varierat sätt. Då får barnen testa sina teorier och höra sina tankar genom responsen från de andra runt omkring som också håller på att lära sig ungefär samma saker de själva. Detta stärks hos mig av vad en fantastisk lärare/pedagog sade som jag hade på lärarhögskolan i matematik; nämligen ingen mindre än Ulla Öberg, som på vår första föreläsning sade till oss: Minns en sak om ni bara minns en från det vi gör tillsammans: ”Allt viktigt som sägs i klassrummet ska sägas av barnen” och det har jag tagit fasta på. Vilket fantastiskt klimat det blir när man gör så och vilka tankar och idéer barnen utvecklar/kommer på i dessa diskussioner med högt i tak. I dessa diskussioner har jag utarbetat ett arbetssätt som i mångt och mycket helt bygger på formativ bedömning där jag använder olika metoder i det för att fördela ordet och för att knyta ihop dessa lektioner. Här lär vi tillsammans för livet, för framtiden både barnen och jag. Inte minst lär vi av varandra när vi också införlivar IKT i detta arbete. Med hjälp av verktyg som tex TodaysMeet så kan alla komma till tals och dialogen får ett större djup och vi får in fler inputs att diskutera. 

söndag 7 september 2014

Formativ bedömning och IKT



Att införliva den formativa bedömningen i det dagliga arbetet är spännande och utmanande och ger planeringarna en djupare dimension. Jag känner att jag hitintills bara har skrapat på ytan vad gäller att ta tillvara på den enorma resurs som det bland annat ligger i att eleverna lär av varandra. Det gäller såklart i alla situationer under skoldagen men jag tycker att det har ett särskilt värde när de sitter med en device i klassrummet och ska arbeta med IKT.  Det är tacksamt och utmanande att kombinera IKT med formativ bedömning och att också få ett internationellt perspektiv på det. Det är fullt möjligt -
       det är enbart fantasin som sätter gränserna! Bilden är hämtad från:  http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/files/2010/11/bild.png

                                                                           

Högre måluppfyllelse

Vi lärare strävar ju alltid mot högre måluppfyllelse vad än alla de som bestämmer i vårt avlånga land tycker. När det gäller att integrera IT i skolan så blir vår roll viktigare än någonsin anser jag. Viktigt att komma ihåg är att det är inte verktyget i sig som ger detta utan det är fortfarande jag som pedagog som är den viktiga nyckelfiguren på denna spännande väg mot högre måluppfyllelse. Det är hur jag väljer att använda verktyget och därför är det av yttersta vikt att jag har tänkt igenom HUR jag vill använda det, VAD syftet är och VILKA är spelreglerna/ramarna kring användandet. Läs mer under rubriken Länkar.


Social medier

För mig känns det också viktigt att ta upp diskussioner och att skapa teman/arbetsområden kring sociala medier och vilka fördelar och nackdelar dessa har. Här är det inte bara viktigt att kunna hantera verktyget  utan också att arbeta aktivt med värderingar, etik och moral, ja,  netikett helt enkelt! Läs mer om detta under ämnen.

onsdag 3 september 2014

Utmaning

Utmaningen som jag upplever det i klassrummet ligger i att samtidigt som jag släpper kontrollen så tillvida att jag accepterar/tar till mig att det är inte längre jag som kan mest så måste jag bygga upp tydliga spelregler (ett uttryck taget från John Steinberg) för att kunna skapa en fungerande och stimulerande klassrumsmiljö.  I mina ögon blir detta en annan form av Flipped classroom där jag samtidigt lär mig av eleverna i ett utbyte. Vi tar och ger vilket skapar ett spännande sätt att se på det. Även jag går till skolan/arbetet var dag och tänker:
- "Hmm, vad ska jag lära mig för något nytt idag?"
Det är oundvikligt i det digitala arbetet att inte lära sig något nytt var dag.

Lärarens ledarroll

Den snabba utvecklingen inom IT i skolans värld har ställt nya krav på lärarens ledarroll. Som jag ser det så är det nu viktigare än någonsin för oss pedagoger att vara närvarande, att ha en mycket tydlig struktur på sina lektioner då eleverna behöver ha tydliga ramar, tydliga steg och, tills de känner sig säkra, ha tillgång till mycket stöd hjälp i form av frågor. Vår ledarroll går mer och mer från undervisning till en form av projektledare. Så har jag upplevt det under de senaste åren.

Pedagogik är livet, framtiden

Jag vill med denna blogg försöka att reflektera över nutiden och framtiden på samma gång. Som pedagog måste jag kunna göra både ock anser jag. Om jag inte reflekterar kan jag inte komma framåt men om jag inte samtidigt lever i nuet – här och nu med eleverna så kommer jag aldrig att få DEM med mig framåt. Deras framtid är oviss, spännande, svår att greppa över -hur rustar vi dem för det? Vi måste ge dem redskapen och tiden att lösa problem, reflektera och diskutera tror jag.