Internationellt samarbete

Internationellt arbete

 Det finns många sätt att arbeta internationellt. En del har kontakter sedan många år tillbaka med skolor i andra länder och arbetar med dem, andra har privilegiet att personligen stöta på pedagoger från andra länder där det klickar och man inleder ett samarbete med dem. Allt detta och mycket mer fungerar utmärkt när du är i dessa situationer men om man inte riktigt vet vart man ska vända sig då tycker jag att eTwinning är ett självklart val. 


Vad är då eTwinning?

Alt Image
Kort sagt så kan man säga ett eTwinning är en samarbetsyta för alla länder i Europa. eTwinning har som syfte att skapa kontakter mellan olika länder, underlätta att korsa gränser i sin kommunikation och att alla inblandade samtidigt ökar sina kunskaper inom IKT (informations- och kommunikations- teknik). Den inte bara underlättar utan främjar också skolsamarbete och tillhandahåller tjänster, verktyg och stöd som gör det enkelt att starta projekt. Du kan hitta partners inom alla ämneskategorier. 
Den centrala mötesplatsen är eTwinningportalen som ni hittar på www.etwinning.net. Den finns idag på 25 språk och har just nu (8/9 2014) 260 090 entusiastiska lärare knutna till sig som arbetar på 30 034 projekt. 

eTwinnings plattform ligger i tre lager där den första inte kräver någon inloggning alls och där du har tillgång till fortbildningar, färdiga lektionsplaneringar, tips och idéer och mycket annat. 
 När du sedan loggar in så kommer du till nästa "lager" där du hittar ditt skrivbord, där kan du söka partners, skapa projekt, administrera dina projekt, dela idéer, maila och börja samarbeta direkt. 
Det tredje och innersta lagret är det som skapas efter att ett projekt kommit igång  och hit har bara de som ingår i projektet tillträde. Enbart ni kan läsa vad som skrivs här om ni inte väljer att göra den sidan publik. Den heter Twinspace och är just nu under omorganisation. Jag satt med i en provgrupp i augusti och måste säga att jag är imponerad över hur lättillgänglig och lätthanterlig man nu har gjort den. Jag ser fram emot att få börja använda den. 
På deras portal står det såhär:
"eTwinning lanserades 2005 som det viktigaste initiativet i Europeiska kommissionens eLearning-program, och sedan 2014 är initiativet fast integrerat i Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport. Initiativets Central Support Service drivs av European Schoolnet, ett internationellt partnerskap av 30 europeiska utbildningsdepartement som utvecklar pedagogiska projekt för skolor, lärare och elever i hela Europa. eTwinning stöds dessutom på nationell nivå av 33 National Support Services."

"Här kan eleverna kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa"
 - citat från deras portal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar