Blandat

Här kommer jag att presentera användbara länkar/verktyg som jag har använt mig av i min undervisning. Det är min fasta övertygelse att man når högre måluppfyllelse när man arbetar med IKT - det ger eleverna enligt min erfarenhet en högre motivation och skapar en nyfikenhet.  Viktigt att komma ihåg är att det är inte verktyget i sig som ger detta utan det är fortfarande jag som pedagog som är den viktiga nyckelfiguren på denna spännande väg mot högre måluppfyllelse. Det är hur jag väljer att använda verktyget och därför är det av yttersta vikt att jag har tänkt igenom HUR jag vill använda det, VAD syftet är och VILKA är spelreglerna/ramarna kring användandet.


Barnkonventionen

http://lyssna.nu/kategori/skolmaterial/

Film

 • Bambuser

Streama upp film direkt och låt föräldrarna se redovisningar och dylikt i realtid. Snabbt, enkelt och billigt. Skapa ett konto och börja filma. Tankeväckande för barnen att få se sig själva.

Ljud

Skriva/språkutvecklande


 • Voki

Skapa din egen avatar - antingen som en avbild av dig själv om du ska skriva en presentation eller någon helt annan som berättar om något eller dramatiserar något. Skriv eller spela in ett meddelande - går att göra på flera språk.


 • TodaysMeet
Här kan man starta upp en tråd online som både de som är närvarande och de som är frånvarande kan gå in och skriva i. Det gör fler delaktiga i möten som tex klassråd och dylikt och fler ideer och spinoffs skapas. 

 • Flipsnack

När du har skapat ett dokument, en text, något du vill förmedla så gör du om den till en pdf och laddar upp den här så blir den en "chic" liten blädderbok. 

 • Wikispaces

Här kan barnen samarbeta i ett öppet eller slutet forum kring texter, filmer, bilder - ja, det är ni själva som sätter gränserna. 

 • Little birdtales

Här är det endast ens egen fantasi som sätter gränserna vad gäller att skapa berättelser. 


Tankekartor som är utmärka samarbetsverktyg

Att arbeta med tankekartor i både helklass och i mindre grupper eller par är mycket produktivt enligt min erfarenhet. Utifrån denna tankekarta kan sedan var och en skriva sin egen text, vilket är lättare efter att de har suttit och pratat om vad de ska ha med på tankekartan. 
Gamification


 • Carrotsticks

Här arbetar barnen med matematik, uppgifterna är statiska/redan gjorda och de samlar poäng och morötter när de arbetar vilket ger dem omedelbar feedback och en känsla av att spela ett spel samtidigt som de lär sig och arbetar med att befästa grunder i matematiken.


Skapa undersökningar 


 • SurveyMonkey • Skapa formulär i Google DocsTangentbordet
Jag för min del tycker att det är viktigt med vilken handställning barnen har när de skriver och arbetar på datorn. Det är viktigt att de har två händer på tangentbordet och att de använder vänster hand till den vänstra halvan och den högra till den högra halvan. Jag tror att den generation som växer upp nu kommer att tillbringa mycket tid (arbetstid och fritid) framför en skärm och då är det viktigt att redan nu visa på hur man kan motverka eventuella skador som kan uppstå efter för monotona/statiska ställningar. Jag brukar låta mina elever med jämna mellanrum få skaka loss och göra lite enkla stretchövningar för fingrarna; handlederna; armarna; axlarna; nacken och ryggen och vi pratade mycket om sittställningen. De fick också arbeta då och då med program som tex


 • elevspel • typingweb • freetypingGame


... där de fick träna sig på vilka placeringar de olika bokstäverna har på tangentbordet.


Dokument


 • Dropbox • Google docsAppar för skapande


 • Little Story Maker - den kostar ingenting.  • Puppet Pals

Meddela sig med omvärlden


 • bloggar som tex

blogger, wordpress osv


 • PinterestEn digital anslagstavla där du får estetiskt och innehållsrika tilltalande förslag att sätta upp för att visa omvärlden vad du tycker och att dela med dig av tips.

Var utomhus och arbeta med tekniken:
Geocaching

www.geocaching.seCHAT ROOMS - web-based 
Watch2Gether - watch a YouTube video and chat. Private room. No registration needed.
Channel.me - surf the web together

FORUMS
Talk.ki - embed a forum on your website
Forums Beta - create a forum in seconds
Piazza - offers other options, such as polling and quizzing
Nabble - free forums and mailing lists

COLLABORATIVE CORKBOARDS

COLLABORATIVE WHITEBOARDS
COLLABORATIVE BRAINSTORMING

WORD CLOUDS
VIDEO TOOLS -  connect students with their peers by using video

Flipgrid
 - pose a question and let your audience submit a 90 sec video answer.
Recordr - record a video or audio and embed it. No registration necessary.
Mailvu - record and email a 10-minute video or share online. No registration necessary
Eyejot - sign up is needed
Skype in the Classroom - connect  via Skype
Winkball - engage in live web chats or record embeddable video messages 
AUDIO TOOLS - connect students with their peers by using audio
Voxopop -  create a talk group for your students
Audiopal - speak or type, no registration necessary
Speakpipe - a voicemail widget needs to be installed on your blog or website
Croak.it - hare audio content online and post it anywhere on the internet
Lalo.li - type a message and listen to the playback; share via social networking sites
Vocaroo - a quick and easy way to share voice messages
Record mp3 - click the button and start recording

PRESENTATION TOOLS
AuthorStream - upload your presentation and it plays as a Flash slideshow. You have control over who sees it and interacts with it.
PowToon - create animated presentaions
Biteslide - use images, videos, text and much more
Knovio - an innovative tool for turning PowerPoint slides into rich video presentations.
Present.Me - as they say, "fits perfectly for the flipped classroom".
PhotoPeach - sign up for the educator account and create rich slideshows in seconds.
Prezi - Prezi for educators allows you to use the Enjoy license for free.
ProjeqtEd is an online tool for creating real-time presentations with dynamic,interactive slides that may include blog feeds, tweets and quizzes.
SilkSlides - share and discuss your presentations
DIGITAL CANVASES
Artpad  - no registration, just start painting
Loupe Card - no registration
I wish you to - - no registration
Didlr - works best on mobile devices
Sketchfu - draw and share
Draw.to - draw and share your drawing with others
Font de Music - add sound and movement
Bomomo - draw different shapes and objects easily
Interactive.i - paint or chat with others  (or do both at the same time)

POSTER MAKERS

INFOGRAPHIC CREATORS

INTERACTIVE CHARTS & DIAGRAMS
Google Chart Editor
Chartle
Gliffy
Cacoo
Rich Charts Live
Diagrammr - create and collaborate on diagrams by writing sentences
TIMELINES CREATORS
Dipity
Timeline JS -  write everything in a Google Spreadsheet form
Capzles
Our Story
XTimeline


QR CODE MAKERS

POLLING TOOLS


MASH-UPS
PowToon - create animated videos
Wevideo
 - collaborative online video creation
Mixbit - create videos together
MuveeCloud - create movies with classmates
Meograph - easily create mulitmedia stories
Masher - mix photos, music, text and special effects to create videos
Movenote - combine different files
PhotoPeach - upload photos and make slideshows
Thinglink - create images rich with music, text, videos
Empressr  - use text, images or multimedia
Emaze - create stunning slideshows
Blendspace - drag and drop different resources
Popcorn Maker - create media clips made of different file types
So Metta -  create a movie, trim videos, edit the text, resize pictures
Shotclip - create a fun video in three steps and share it on social media channels
Easy Web Content Presenter - drag it, drop it, style it, animate it
Vcasmo - a powerful interactive presentation platform
Zentation - combines video and slides
Lecto - record your lessons and add notes, links, FAQs and quizzes

INTERACTIVE MATERIALS BUILDER - - books, newsletters, PDF-s, slides, videos
Blubbr - play and create video games
Active Textbook
 - give a dynamic touch to a PDF or textbook
Boom Writer - a group writing site
Mixed Ink - a simple, free way for students to write together
Inkle Writer - make your tales interactive
Widbook - explore, create and collaborate on books
Flipsnack - make beautiful flipping books
Youblisher - turn your magazines, presentations or pdfs into flippable books
ISSUU - make your own books
Joomag - create a magazine
Fruitnotes - an easy to use online notebook
Grockit Answers - create a Q & A page for any video on YouTube
Silkslides - discuss the presentation slides or pdfs that you have uploaded
Hello Slide - type the speech for each slide and it iwll be automatically generated
Vialogues - create a meaningful discussion around a video
TEDEd - use a TED video and create a lesson
Brainrush - create interactive flashcards
Tildee - create multimedia tutorials
UTellStory -a multimedia storytelling and sharing community

SUBTITLING TOOLS
Amara
Overstream
Dotsub
You can find more on video captioning in how to use subtitling tools in eTwinning.
ANIMATED MAPS
TIME AND TASK MANAGMENT
HabitRPG - a gamified approach to task and time management
Trello - organize everything collaboratively
TrackClass - from reminders to note taking, assignments and grades
Nexty - an easy to use To Do List manager
Soshiku - keeps track of assignments and if notifies about due dates via email or SMS
Tasskr - no regitration needed, but register if you want to save your tasks
Thoughtboxes - get organized, share and collaborate
Strike - a fun and easy way to strike stuff off lists together, no sign-up required
Producteev - task management for teams
FolderBoy  - create folders, record ideas, collaborate on projects
EventBrite – event management

ANNOTATION TOOLS
Scrible - a browser plugin for annotating webpages with highlighters and sticky notes
VideoANT - annotate videos, no registration needed
VideoNot.es - take notes synchronized with videos
Webklipper - make your teaching materials illustrative

CURATION TOOLS
eduClipper - created especially for teachers and students
Stickr - create sticker notes on anyweb page, share and discuss
Brickflow - collect content on the web and create slideshows
Webslides - convert your bookmarks and feeds into interactive slideshows (by Diigo)
Mentormob EDU
Learnist
Pinterest
Scoop.it
Pearltrees
Draggo
Bundlr

PEER EDITING & FEEDBACK TOOLS
Quip - collaborative word-processor optimized for tablets & mobile phones
Bounceapp - add feedback to any webpage
Answer Garden - a minimalistic feedback tool

CLASSROOM REPONSE TOOLS

FORM & SURVEY CREATORS
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar