Formativ bedömning

Formativ bedömning

Det finns massor av bra litteratur att läsa om formativ bedömning. Jag kan varmt rekommendera att lyssna på och läsa om vad exempelvis Christian Lundahl, Anders Jönsson och Dylan Wiliam har att säga om just formativ bedömning. Jag kommer här att sammanställa idéer och metoder som jag har fått från just dessa, i mina ögon eminenta, tre herrar.

För mig var det en bekräftelse på att mitt arbetssätt var på rätt väg när jag första gången kom i kontakt med begreppet "formativ bedömning". Jag hade, liksom många andra pedagoger med mig, redan arbetat med liknande men inte så definierade metoder i mitt fall. Nu fick jag ord på det jag gjorde och mer kött på benen.

Att införliva den formativa bedömningen i det dagliga arbetet är spännande och utmanande och ger planeringarna en djupare dimension. Jag känner att jag hitintills bara har skrapat på ytan vad gäller att ta tillvara på den enorma resurs som det ligger i att eleverna lär av varandra. Det gäller såklart i alla situationer under skoldagen men jag tycker att det har ett särskilt värde när de sitter med en device i klassrummet och ska arbeta med IKT.

Här kommer en del av de metoder jag har använt mig av när det gäller formativ bedömning. Jag kommer att bygga ut denna sida med fler exempel och med fler kommentarer från mig om hur jag har upplevt dem och i vilka situationer de har passat mig och min undervisningssituation.

Här kommer en länk till en film med Dylan Williams när han var intervjuad av UR:

http://urplay.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg#navigering

Formativ bedömning
Allra först gäller det för mig att tydliggör målen och få eleverna att dela skolans intentioner och kriterier för framgång.

 • C3B4ME


 • Odd man out


 • Slumpgenerator


 • VÖL


 • Checklista


 • Box och bubbla


 • Two stars and a wish


 • Trafikljuset


 • ILVO


 • JUV


 • Paus, svara, skicka vidare


 • Ordkort


 • 3, 2, 1 - metoden

 • Tankekartor


 • Tänkande tummar


 • Speeddating


 • GPS-metoden


 • På turné


 • Think, pair, share


 • Karusellen


 • Lärvägg


 • Rollspel


 • Kortskrivning


 • Exitlappar - postit-lappar på tavlan innan de går ut som en kortutvärdering


 • Alla svarar


Här kommer ännu fler förslag:


 • Elevrapportörer - intervjua en klasskamrat om vad den har lärt sig under lektionen och sammanfatta det i slutet av dagen.


 • Inte ha ett summativt prov i slutet av ett område utan ge ett prov vid 75% och ägna de sista 25% av tiden till att utveckla det som behöver utvecklas eller gör så att de skriver ett prov, samla in dem, läs igenom dem utan att rätta dem och nästa dag delas de ut igen - sätt dem fyra och fyra med sina egna prov och ett tomt prov som de tillsammans ska svara på.


 • Röd tråd under tavlan - arbeta aktivt med den - visa ett händelseförlopp - bildligt talat.


 • No hands up:
           - Läraren kan bestämma vem som ska svara
           - Låt barnen bestämma vem som ska svara.
           - Slumpgenerator på datorn.
           - Svara i grupp.
           - Dra namn + fråga slumpvis ur en låda.
           - öppna frågor
           - Det finns elever som aldrig vill svara på frågor eller förbereda sig. De som inte kommer
             förberedda kan ha i uppgift att sammanfatta vad de andra säger och sedan redovisa
             detta.
           - Vem vill bli miljonär - 3 livlinor, ta hjälp av en kompis, låta klassen rösta åt dig eller
               formulera om frågan.


 • Om barnen ska ha alternativa svar att välja på ska svaren vara relevanta.


 • Låt barnen ha en grön, gul och en röd lapp i bänken att lägga fram eller hålla upp vid uppmaning eller frivilligt för att visa vad de tycker om en fråga, ett upplägg, en uppgift eller ett område.

 • Ge feedback som för lärandet framåt.


 • När lektionen är slut: lista tre saker du har lärt dig under lektionen.


 • Lista tre samer som din bänkkamrat har lärt sig idag innan du lämnar lektionen.


 • Fundera i slutet av lektionen om du kan använda dina nyförvärvade kunskaper inom ett annat ämne på något sätt. Skriv ner.


 • Efter lektionen - skriv ner vad du tror att nästa lektion ska handla om.

 • Byt roller - om eleven hade varit lärare - vilka frågor hade de ställt till klassen för att se vad de har lärt sig.


 • Sammanfatta lektionen på 60 sekunder.


 • Skriv ner några nya ord/begrepp du har lärt dig idag. Skriv/läs upp dem. Sätt in dem i ett sammanhang.


 • Hitta likheter och skillnader på det du just lärt och det ni gjorde förra gången.

 • Svara på en utvärdering/en fråga i par, skriv ner svaret och sätt upp det på tavlan. Är ni överens?

 • Skapa en läxa tillsammans som ni tycker bygger på det ni just har lärt er.


 • Skriv ner 3 - 5 tips på hur man ska göra för för att komma ihåg det ni just lärt er. Hur gör ni kunskapen till er egen?


 • Svaret är... vad är frågan?


 • Ge eleverna nyckelord/begrepp i början av lektionen och låt dem skriva en eller ett par meningar kring dem.


 • Gör en lek av det: förklara ett begrepp (som i spelet Tabu) utan att använda dig av själva ordet eller delar av det.


 • Låt eleverna visualisera sin kunskap genom att skapa en bild över vad de har lärt sig.


 • Kopiera upp prov/uppgifter och låt eleverna titta på varandras.
 • Jämför metoder/strategier med varandra - hur har ni kommit fram till svaret? Vems förslag passar dig bäst?
 • Ge några felaktiga och några rätta svar och låt eleverna sortera ut vilka som är vad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar