fredag 19 september 2014

Flippat klassrum

Visst är det intressant med alla tankar och idéer som synliggörs genom att vi har tillgång till internet? När vi som är digitala "andraspråksanvändare" kan hitta så många användningsområden så är ju möjligheterna oanade, fantastiska för alla de digitala "förstaspråksanvändarna". Därför är det fortsatt ytterst viktigt att vi kan nå alla i skolan och då säger jag att flippat klassrum är ett sätt att göra det på. Här får alla elever en chans att ta till sig undervisningen på flera sätt med flera ingångar. Fler förmågor utmanas och används. På så vis ges fler elever möjlighet att uppnå flow när de arbetar och de känner att det blir meningsfullt och de lär för framtiden då de kommer att behöva alla IKT-kunskaper som vi bara kan ge dem. Jag tror inte på något sätt att det är de verktyg vi lär dem idag som de kommer att använda sig av när de kommer ut i yrkeslivet men de kommer att lära sig hur de ska förhålla sig till nyheter/förändringar och framför allt så har de utvecklat sina förmågor som är så viktiga att ta tillvara på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar