söndag 7 september 2014

Formativ bedömning och IKTAtt införliva den formativa bedömningen i det dagliga arbetet är spännande och utmanande och ger planeringarna en djupare dimension. Jag känner att jag hitintills bara har skrapat på ytan vad gäller att ta tillvara på den enorma resurs som det bland annat ligger i att eleverna lär av varandra. Det gäller såklart i alla situationer under skoldagen men jag tycker att det har ett särskilt värde när de sitter med en device i klassrummet och ska arbeta med IKT.  Det är tacksamt och utmanande att kombinera IKT med formativ bedömning och att också få ett internationellt perspektiv på det. Det är fullt möjligt -
       det är enbart fantasin som sätter gränserna! Bilden är hämtad från:  http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/files/2010/11/bild.png

                                                                           

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar