fredag 27 mars 2015

eTwinning 10 år


eTwinning firar tioårsjubileum 


Alt Image
2015 kommer att bli året för eTwinning! En rad evenemang kommer att äga rum under året i alla eTwinning-länder för att fira ett framgångsrikt årtionde
eTwinning fyller 10 år under 2015 och vi förbereder en rad särskilda aktiviteter för att fira det. En ny logga, en hymn och en eTwinning-dag som kommer att firas samtidigt i alla eTwinning-länder, och det är bara en försmak på vad som kommer att hända! Gör er redo att fira eTwinnings tioårsjubileum på er skola. Denna dag är den 7 maj! 
eTwinning lanserades i januari 2005 som flaggskeppet för Europeiska kommissionens eLearning-program. När eTwinning startade var det för att genomföra ett önskemål från Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 där man lyfte fram att vänskolekontakter utgör ett tillfälle för unga människor att lära sig och träna IKT-färdigheter, samt för att främja medvetenheten om den mångspråkiga och mångkulturella europeiska samhällsmodellen.
Framgångarna för eTwinning överträffade snart alla förväntningar – under det första året registrerade sig mer än 13 000 skolor och 12 200 lärare – och nätverket utvecklades alltefter lärarnas behov. Efter 10 år har eTwinning kontinuerligt vuxit och blivit det största nätverket för skolor i Europa med över 300 000 registrerade lärare och 130 000 skolor.
Fler fortbildningsmöjligheter under 2015
Med det nya året får eTwinning fler utbildningsmöjligheter, såsom 20 lärevent, 5 workshops för professionell utveckling och 10 online seminarier, dubbelt så många som förra året. Det blir möjligt att delta i några av de mest framgångsrika kurserna och läreventen en andra gång, t.ex. kursen för Twinning-ambassadörer. Fortbildningskalendern kommer snart att publiceras på eTwinning-portalen, så håll dig uppdaterad!
Texten ovanför kommer från eTwinningpotalen som du når på den här länken:
Har du fler frågor om eTwinning eller är nyfiken på att starta upp ett projekt men inte vet riktigt hur så hör bara av dig till mig, jag är eTwinningambassadör i södra Sverige sedan 2007: 
annie.bergh@malmo.se

Erasmusprojekt i Malmö!!

Jag arbetar nu intensivt med att finslipa på de sista detaljerna vad gäller Sveriges bit i en ansökan om ett Erasmusprojekt som ska vara i tre år. Namnet på projektet är "Digital Schools of Europe" och går ut på att vi gemensamt provar ut digitala verktyg som vi känner är till hjälp i klassrummet som en del till att nå högre måluppfyllelse. I projektet ingår att under dessa tre åren genomföra ett frivilligt antal eTwinningprojekt med de inblandade länderna och att under dessa tre år besöka alla de deltagande länderna och göra skolbesök där samtidigt som vi har utbyte med varandra om våra ditintills gjorda erfarenheter. All dokumentation och allt administrativt sköts av mig och det ni pedagoger ska göra är det ni redan gör varje dag. Det vi vill uppnå är att vi tillsammans tar fram kriterier för vad en digitaliserad skola egentligen är. När är en skola digitaliserad? Att vi tar fram kriterier precis som finns tex till Grön Flagg.
Våra vinster med projektet i Malmö stad som jag ser det:
Ett utökat kollegialt lärande som mycket väl kan fortsätta efter projektets utgång över hela Europa
Ett gemensamt framtagande av fungerande/passande digitala verktyg för att arbeta med BFL (se mer om BFL under den fliken här på bloggen)
Fler internationella projekt i Malmö
Att våra elevers digitala kompetens byggs upp från ytflyt till kompetens


Om din skola skulle vilja medverka i detta så skriv till mig:

annie.bergh@skola.malmo.se

annie.bergh@malmo.se


torsdag 5 mars 2015

Samarbete med Danmark

Hej

Jag söker nu dig som är lärare i årskurs 1 - 3 och som hade velat arbeta i ett opretentiös projekt kring våra nordiska språk med bas i våra ramsor, sånger och sagor. Jag kommer att kunna finnas med som stöd för er lärare i Malmö som är med och kan vara behjälplig med det administrativa. Jag behöver dock ett snabbt svar.

kontakta mig på annie.bergh@skola.malmo.se

söndag 1 mars 2015

Efterlysning - samarbete - nordiska språk

Hej

Jag har fått in en förfrågan på ett spännande projekt kring språk och sagor från en skola i Danmark. Nu vill de ha kontakt med lågstadieklasser i Malmö. De söker också i Norge för att det språket också ska kunna arbetas in. Låter det intressant? Skriv till mig:

annie.bergh@skola.malmo.se


Mina intryck från BETT

Har ni varit med om att intryck behöver sätta sig? 
Jag har inte tyckt att det ska behöva ta särskilt lång tid för mig tidigare men efter BETT i år har jag stött och blött och reflekterat över var jag själv står och hur jag på bästa sätt kan ta till mig, införliva och förändra eller stärka mig själv och mitt förhållningssätt för att jag på bästa sätt ska kunna handleda och stötta andra i deras viktiga arbete att bygga kunskaper för framtiden!

Det som jag alldeles speciellt kände mig stärkt i, som jag upptäckte redan när jag fick 1 till 1 datorer i mitt klassrum var att det är inte alltid det bästa att alla elever har varsin dator utan det är i dialogen som lärandet sker och ingen undervisning är bättre än vad pedagogen gör den till då den ska vara ett pedagogiskt redskap och inte i sig medför en högre måluppfyllelse. Hur påverkar den digitala världen mitt ämne/mina ämnen? Det är alltid pedagogiken som är det viktiga. Skönt att bli stärkt i detta och veta att jag är på rätt väg.

Att lyssna på Kia Kilpinen tyckte jag var upplyftande då det är viktigt att komma ihåg/bli påmind om att vi också har mycket att lära av barnen då de är experter på många saker och det är i den gemensamma dialogen som lärandet sker. Att göra barnen till producenter och inte bara konsumenter är också oerhört viktigt att vi tar till oss. Kia avslutade med visdomsorden: Att visa tillit till barnen är att visa tillit till sig själv.

Lotta Bohlin talade om vikten av delaktighet och elevmedverkan men också om rikedom. Inte rikedom som man kanske vanligtvis tänker på utan på att ha ett rikt innehåll, riktiga mottagare, vara rik på frågor, rik på frågor. Hon pratade också om vikten av att samarbeta och att vi arbetar som ett team då det inte är ett ensamarbete att undervisa. hon arbetar mycket med att Tala som Ted med sina barn och detta synliggörs på många olika sätt. Ett gott exempel på synliggörande, delaktighet och att sprida kunskap till andra.

Patrik Glad fick oss att reflektera kring vad ett bra kollaborativt verktyg var. då fastande vi först (igen!!) i en diskussion kring vad ett verktyg var, var det en dator eller var det någon mjukvara som man fick tag på med hjälp av datorn? Denna diskussion visade i alla fall för mig återigen hur viktigt det är med att reda ut begrepp och se till att vi alla talar samma språk - för likvärdigheten och för att våra elever ska ha bättre förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse.

Karin Nygårds lyfte den filosofiska frågan kring vad digital kompetens egentligen innebär. Det väcker igen vikten av att reda ut begrepp och vara överens om vad varje begrepp innebär så att vi talar samma språk när vi diskuterar IT, digital literacy, MIK, digitala verktyg osv. Att arbeta med programmering med eleverna gör att de tar till sig vad det är som egentligen händer när du trycker på knappar på datorn eller ipaden. Att förstå på djupet, att förstå sin egen del i det som händer så att sammanhanget framstår för våra elever - det är då de börjar lära sig att  hantera det. Därmed inte sagt att de behöver bli programmerare varenda en av dem. Jag har funderat mycket kring detta och vad det har för betydelse för mig och mitt arbete. Med dessa tankar bygger jag vidare på min egen kompetens och de påverkar mig i hur jag lägger upp mina workshops och handledningar av personal. 

Karin bad oss fundera på vad “Digitopia” är för oss själva? Hur vill jag att det ska se ut? Jaha du, hur vill JAG att det ska se ut? Hur vill DU att det ska se ut?