torsdag 4 juni 2015

The World´s children´s prize


Funderar du på vad du skulle kunna arbeta med som ett projekt med något annat land? Då skulle The World´s children´s prize kunna vara något för dig! Här får du chansen att arbeta med något på riktigt med eleverna. De får fördjupa sig i frågor som är viktiga för dem både nu och i framtiden. Ni arbetar ämnesövergripande, når en högre måluppfyllelse och arbetar språkutvecklande samtidigt som eleverna får ta eget initiativ och kan arbeta undersökande.