torsdag 29 januari 2015

Ask not what technology can do for you...

Jag måste säga att min övertygelse för att pedagogiken och pedagogens roll blir viktigare och viktigare ju mer vi arbetar med teknologin bara växer. Jag skulle vilja säga så här:

Ask not what technology can do for you but what you can do with technology!

Det är vi som pedagoger som avgör hur, var och när vi ska använda teknologin och alla dessa digitala verktyg som finns och syftet med dem är att stärka våra elever, öka deras digitala kompetens och höja måluppfyllelsen.

måndag 19 januari 2015

Ny termin - nytt projekt!

Nu har vårterminen dragit igång med full fart och era planeringar är mer eller mindre helt klara och det är hög tid att också börja fundera vad för projekt du är intresserad av att starta upp under vårterminen. Tänk att få arbeta tillsammans med pedagog/pedagoger och elever från ett annat land. Att bjuda in dem i er verksamhet och dela med er i det ni har planerat in. Tänk att få skriva till verkliga mottagare och få utbyta erfarenheter och vardagshändelser med någon i samma situation och ålder som dig själv. Det berikar både dig som pedagog på många sätt med många nya infallsvinklar och idéer men det berikar också eleverna och stärker dem i deras lärande. Ditt projekt kan vara kort eller långt, det bestämmer du själv, jag finns alltid behjälplig om du vill ha hjälp att registrera dig eller att lära dig mer om hur eTwinnings hemsida fungerar. Jag kan också vara behjälplig med att lägga upp planeringar och hjälpa till med det administrativa om det hade varit till hjälp för att din tid ska kunna gå till att utföra det praktiska arbetet i klassrummet.

Digital läsförståelse

Att datorerna har kommit in i skolans vardag är omvälvande, spännande, utmanande men också krävande för oss som pedagoger i vår strävan att nå högre måluppfyllelse. Det kräver att vi ställer om vårt tänkande, utvecklar våra planeringar och kanske också anpassar vårt förhållningssätt och vårt praktiska arbete i klassrummet. Läs gärna vad Stefan Pålsson skrivit på Omvärldsorienteringsbloggen när det gäller digital läsförståelse:
http://omvarld.blogg.skolverket.se/

Vi har mycket att förhålla oss till och ta i beaktande när vi nu utvecklar vår skola till att bli världens bästa!

lördag 17 januari 2015

Ett glädjande besked

Att Multimediabyrån inte har kunnat hittas eller användas har säkert varit ett lika stor besvikelse hos många av er som det har varit för mig men att sedan få veta att den är på väg tillbaka just på grund av att den har varit så uppskattad och saknad är ett glädjande besked för oss alla. Vi ser fram emot att få nyttja den resursen igen så snart den är i full gång och med bland annat hjälp av den fortsätta att utveckla vår digitala kompetens.

http://www.filmomediepedagogik.se/multimediabyran-uppstar/

torsdag 15 januari 2015

Minecraft

Nu har vi alla dragit igång för full fart för 2015 och det känns väl helt underbart!!  Eller vad säger ni?
Jag har ägnat större delen av höstterminen åt att fördjupa mig i elevinflytandet i Malmö stad utifrån ett uppdrag från Malmökommissionen. En av de punkter som jag skrev om där som jag skulle vilja få ut i ett Malmöperspektiv är att skapa hela Malmö stad som det kommer att se ut om 20 år, enligt våra barn/elever/de som ska leva och interagera i Malmö då,  i Minecraft tex som är ett tacksamt forum att göra en sådan sak i.

Här har ni en intressant länk om hur en lärare i Sundsvall ska samarbeta med Lisa Sällvin från Mittuniversitetet i ett projekt kring detta. Så här säger Lisa:

"– Nu tar vi fram en kom-igång-guide på svenska, säger Lisa Sällvin.

Hon ser att det finns en rad uppgifter inom teknikämnet som eleverna kan utföra i Minecraftvärlden.

– Man kan “crafta” egna datorer som man kan programmera och bygga kretsar i rödsten, säger hon som exempel.

Delar av läroplanen i teknik för mellanstadiet handlar också om konstruktion av till exempel broar och byggnader. Något som Minecraft lämpar sig väl för."

http://www.idg.se/2.1085/1.600182/hon-ska-ta-minecraft-in-i-svenska-klassrum

Detta är för mig också ett fantastiskt sätt att samarbeta internationellt på. Varför inte genom eTwinning?  Tänk er att bygga upp virtuella världar tillsammans, bygga upp och återrekonstruera tex antikens Grekland, Sverige under stormaktstiden, ja, vad som helst. Tillsammans med kollegor från andra platser kan vi/ni skapa komplexa och utmanande uppgifter och utveckla barnens förmågor till oanade höjder.


onsdag 14 januari 2015

Stöd för att implementera IT i planeringen

Nu är vi tillbaka till inte bara en ny spännande termin utan också till ett bytt spännande IT-år. Det är upp till oss pedagoger att göra 2015 till det bästa IT-året hittills!!
Här kommer en liten hjälp till hur vi kan implementera IT i LGR 11:

Var hittar du orden dator, internet, digital och webb i LGR 11?

Se filmen och fundera på hur detta kan hjälpa dig.

http://jaglaermigteknik.blogspot.se/2010/10/nya-laroplanen-pa-550.html

För mig var detta ett klargörande och en tydlighet där orden enkelt framträder. Förutom det så är det ju fritt fram att använda oss av IT och IT-verktyg i alla situationer där de utmanar, fördjupar, förhöjer,  förtydligar, förenklar och förnöjer oss och eleverna i vårt livslånga lärande för livet.