måndag 19 oktober 2015

An amazing way to teach math!

http://youtu.be/inWnhZp_A-M

Have a look at this video and see the brilliance in it all - the way it makes a pattern, how everything connects! I have always worked with patterns when I taught math, that way you get a deeper understanding and I knew about the pattern in the time table for the number nine - how all the answers equals nine and so on. Enjoy this video - if you like please write me and tell me how you did it, what your students learned and what you learned - I would be delighted to know!! 

onsdag 8 juli 2015

Kom och inspireras till att arbeta med Nordplus!
Vill du veta mer om hur du kan arbeta tillsammans med andra nordiska skolor genom Nordplus? Vill du hitta motivation, partners och idéer till projekt? Kom till detta inspirationstillfälle i Malmö och få konkreta tips på hur du kan arbeta med de nordiska språken i ett autentiskt sammanhang. Här kommer du också att få möjlighet att diskutera tillsammans med andra nordiska kollegor! 


Det blir en extra ansökningsomgång för Nordplus språk, med sista anmälningsdag 1 oktober 2015. Inför ansökningsomgången anordnar det svenska och det danska kontoret ett inspirationsseminarium i Malmö den 2 september 2015. På länken nedan finns information om programmet och en länk till anmälan.

Anmälningslänk: https://docs.google.com/forms/d/168w99LiIZynVLnIy5rNre-cPBwS5lFQ-LG4LM4zVy1I/viewform Sista anmälningsdag: 29 augusti 2015

Vill du veta mer om Nordplus, läs här: 


Varmt välkomna! 

torsdag 4 juni 2015

The World´s children´s prize


Funderar du på vad du skulle kunna arbeta med som ett projekt med något annat land? Då skulle The World´s children´s prize kunna vara något för dig! Här får du chansen att arbeta med något på riktigt med eleverna. De får fördjupa sig i frågor som är viktiga för dem både nu och i framtiden. Ni arbetar ämnesövergripande, når en högre måluppfyllelse och arbetar språkutvecklande samtidigt som eleverna får ta eget initiativ och kan arbeta undersökande. 

torsdag 7 maj 2015

GRATTIS ETWINNING 10 ÅR!!!

Idag är det den stora Dagen med stort D. eTwinning har nu funnits i 10 år och växer mer än någonsin.  Att arbeta med internationella kontakter är ett inspirerande och upplyftande sätt att arbeta på där eleverna får autentiska mottagare. Gå gärna in på www.etwinning.net och registrera dig idag för att fira vår jubilar! När du har registererat dig för då jättegärna skriva till mig så pratar vi gemensamt kring hur du vill lägga upp ett projekt.

Vill du fira idag? Eller varför inte fira det imorgon när det också är fredag och du inte riktigt vet vad du ska göra - här kommer lite sånger och ramsor som bland annat har skrivits av den klass jag hade när eTwinning fyllde 5 år vilket vi då firade med pompa och ståt, flera skolor och förskolor i vårt område samlades, eTwinningflaggan hissades, vi hade ballonguppsläpp, åt glass och sjö
ng följande sånger:
Längst ner hittar ni klassens favoritsång...

1. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to youuuuuu!
Everybody in the world clap your hands for eTwinning.
The whole world must love eTwinning forever.
So happy birthday to you!
We love eTwinning!!


2. We have the twinners
We have the chats
We have what the rest always wants


3. The ones who doesn’t: wants to eTwinn´
Because we are the best
We are the twinners
We are the best


4. eTwinningsong
My name is eTwinning
We like to chat and have contact.
Now we have friends all over Europe.
300 balloons in the air shall make the day brighter.
It brings schools together … because, we, are, theTwinners!!5. eTwinning chant
WE are the eTwinners, we are the best, we are the ones who chat the most.
In all over Europe we stand together every school (side by side).
Now we say congratulations to you!
Hooray, hooray, hooray!!
Sist men inte minst: klassens stora favorit med Zlatansången som melodi:

6. Our eTwinningsong
 Start with an e and ends with Twinning
eTwinning, we say eTwinning
chat and write, that’s what we like
eTwinning, we say eTwinning
we are wise and we are the best
we are the eTwinners!

Sometime there are viruses,
But our computers we still repair,
We need our computers because twinning is good
Imagine that there are
People saying that Twinning’s a joke
They are so wrong
We are so right
Twinning is the best in the world that exists!!!
Twinning
Twinning
Twinning
Twinning
Start with an e and ends with Twinning
eTwinning, we say eTwinning
chat and write, that’s what we like
eTwinning, we say eTwinning
we are wise and we are the best

we are the eTwinners!!!

torsdag 30 april 2015

Erasmusprojekt

Jag håller alla tummar jag har för att det Erasmusprojekt som vi i Malmö har  ansökt om att få driva tillsammans med ett antal andra länder. Ni kommer att få följa det på nära håll på den här bloggen. Jag vill rekommendera alla som är intresserade av att eventuellt genomföra ett Erasmus+-projekt att redan nu börja se er om efter partners genom att registrera er på eTwinning och börja arbeta med kollegor i andra länder. under tiden ni lär känna varandra genom projekten/projektet så ta upp diskussionen kring ett eventuellt Erasmus+-projekt. Här har ni chansen till ett fördjupat kollegialt lärande. Vill ni ha min hjälp med detta så bara hör av er.

annie.bergh@malmo.se


fredag 27 mars 2015

eTwinning 10 år


eTwinning firar tioårsjubileum 


Alt Image
2015 kommer att bli året för eTwinning! En rad evenemang kommer att äga rum under året i alla eTwinning-länder för att fira ett framgångsrikt årtionde
eTwinning fyller 10 år under 2015 och vi förbereder en rad särskilda aktiviteter för att fira det. En ny logga, en hymn och en eTwinning-dag som kommer att firas samtidigt i alla eTwinning-länder, och det är bara en försmak på vad som kommer att hända! Gör er redo att fira eTwinnings tioårsjubileum på er skola. Denna dag är den 7 maj! 
eTwinning lanserades i januari 2005 som flaggskeppet för Europeiska kommissionens eLearning-program. När eTwinning startade var det för att genomföra ett önskemål från Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 där man lyfte fram att vänskolekontakter utgör ett tillfälle för unga människor att lära sig och träna IKT-färdigheter, samt för att främja medvetenheten om den mångspråkiga och mångkulturella europeiska samhällsmodellen.
Framgångarna för eTwinning överträffade snart alla förväntningar – under det första året registrerade sig mer än 13 000 skolor och 12 200 lärare – och nätverket utvecklades alltefter lärarnas behov. Efter 10 år har eTwinning kontinuerligt vuxit och blivit det största nätverket för skolor i Europa med över 300 000 registrerade lärare och 130 000 skolor.
Fler fortbildningsmöjligheter under 2015
Med det nya året får eTwinning fler utbildningsmöjligheter, såsom 20 lärevent, 5 workshops för professionell utveckling och 10 online seminarier, dubbelt så många som förra året. Det blir möjligt att delta i några av de mest framgångsrika kurserna och läreventen en andra gång, t.ex. kursen för Twinning-ambassadörer. Fortbildningskalendern kommer snart att publiceras på eTwinning-portalen, så håll dig uppdaterad!
Texten ovanför kommer från eTwinningpotalen som du når på den här länken:
Har du fler frågor om eTwinning eller är nyfiken på att starta upp ett projekt men inte vet riktigt hur så hör bara av dig till mig, jag är eTwinningambassadör i södra Sverige sedan 2007: 
annie.bergh@malmo.se

Erasmusprojekt i Malmö!!

Jag arbetar nu intensivt med att finslipa på de sista detaljerna vad gäller Sveriges bit i en ansökan om ett Erasmusprojekt som ska vara i tre år. Namnet på projektet är "Digital Schools of Europe" och går ut på att vi gemensamt provar ut digitala verktyg som vi känner är till hjälp i klassrummet som en del till att nå högre måluppfyllelse. I projektet ingår att under dessa tre åren genomföra ett frivilligt antal eTwinningprojekt med de inblandade länderna och att under dessa tre år besöka alla de deltagande länderna och göra skolbesök där samtidigt som vi har utbyte med varandra om våra ditintills gjorda erfarenheter. All dokumentation och allt administrativt sköts av mig och det ni pedagoger ska göra är det ni redan gör varje dag. Det vi vill uppnå är att vi tillsammans tar fram kriterier för vad en digitaliserad skola egentligen är. När är en skola digitaliserad? Att vi tar fram kriterier precis som finns tex till Grön Flagg.
Våra vinster med projektet i Malmö stad som jag ser det:
Ett utökat kollegialt lärande som mycket väl kan fortsätta efter projektets utgång över hela Europa
Ett gemensamt framtagande av fungerande/passande digitala verktyg för att arbeta med BFL (se mer om BFL under den fliken här på bloggen)
Fler internationella projekt i Malmö
Att våra elevers digitala kompetens byggs upp från ytflyt till kompetens


Om din skola skulle vilja medverka i detta så skriv till mig:

annie.bergh@skola.malmo.se

annie.bergh@malmo.se


torsdag 5 mars 2015

Samarbete med Danmark

Hej

Jag söker nu dig som är lärare i årskurs 1 - 3 och som hade velat arbeta i ett opretentiös projekt kring våra nordiska språk med bas i våra ramsor, sånger och sagor. Jag kommer att kunna finnas med som stöd för er lärare i Malmö som är med och kan vara behjälplig med det administrativa. Jag behöver dock ett snabbt svar.

kontakta mig på annie.bergh@skola.malmo.se

söndag 1 mars 2015

Efterlysning - samarbete - nordiska språk

Hej

Jag har fått in en förfrågan på ett spännande projekt kring språk och sagor från en skola i Danmark. Nu vill de ha kontakt med lågstadieklasser i Malmö. De söker också i Norge för att det språket också ska kunna arbetas in. Låter det intressant? Skriv till mig:

annie.bergh@skola.malmo.se


Mina intryck från BETT

Har ni varit med om att intryck behöver sätta sig? 
Jag har inte tyckt att det ska behöva ta särskilt lång tid för mig tidigare men efter BETT i år har jag stött och blött och reflekterat över var jag själv står och hur jag på bästa sätt kan ta till mig, införliva och förändra eller stärka mig själv och mitt förhållningssätt för att jag på bästa sätt ska kunna handleda och stötta andra i deras viktiga arbete att bygga kunskaper för framtiden!

Det som jag alldeles speciellt kände mig stärkt i, som jag upptäckte redan när jag fick 1 till 1 datorer i mitt klassrum var att det är inte alltid det bästa att alla elever har varsin dator utan det är i dialogen som lärandet sker och ingen undervisning är bättre än vad pedagogen gör den till då den ska vara ett pedagogiskt redskap och inte i sig medför en högre måluppfyllelse. Hur påverkar den digitala världen mitt ämne/mina ämnen? Det är alltid pedagogiken som är det viktiga. Skönt att bli stärkt i detta och veta att jag är på rätt väg.

Att lyssna på Kia Kilpinen tyckte jag var upplyftande då det är viktigt att komma ihåg/bli påmind om att vi också har mycket att lära av barnen då de är experter på många saker och det är i den gemensamma dialogen som lärandet sker. Att göra barnen till producenter och inte bara konsumenter är också oerhört viktigt att vi tar till oss. Kia avslutade med visdomsorden: Att visa tillit till barnen är att visa tillit till sig själv.

Lotta Bohlin talade om vikten av delaktighet och elevmedverkan men också om rikedom. Inte rikedom som man kanske vanligtvis tänker på utan på att ha ett rikt innehåll, riktiga mottagare, vara rik på frågor, rik på frågor. Hon pratade också om vikten av att samarbeta och att vi arbetar som ett team då det inte är ett ensamarbete att undervisa. hon arbetar mycket med att Tala som Ted med sina barn och detta synliggörs på många olika sätt. Ett gott exempel på synliggörande, delaktighet och att sprida kunskap till andra.

Patrik Glad fick oss att reflektera kring vad ett bra kollaborativt verktyg var. då fastande vi först (igen!!) i en diskussion kring vad ett verktyg var, var det en dator eller var det någon mjukvara som man fick tag på med hjälp av datorn? Denna diskussion visade i alla fall för mig återigen hur viktigt det är med att reda ut begrepp och se till att vi alla talar samma språk - för likvärdigheten och för att våra elever ska ha bättre förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse.

Karin Nygårds lyfte den filosofiska frågan kring vad digital kompetens egentligen innebär. Det väcker igen vikten av att reda ut begrepp och vara överens om vad varje begrepp innebär så att vi talar samma språk när vi diskuterar IT, digital literacy, MIK, digitala verktyg osv. Att arbeta med programmering med eleverna gör att de tar till sig vad det är som egentligen händer när du trycker på knappar på datorn eller ipaden. Att förstå på djupet, att förstå sin egen del i det som händer så att sammanhanget framstår för våra elever - det är då de börjar lära sig att  hantera det. Därmed inte sagt att de behöver bli programmerare varenda en av dem. Jag har funderat mycket kring detta och vad det har för betydelse för mig och mitt arbete. Med dessa tankar bygger jag vidare på min egen kompetens och de påverkar mig i hur jag lägger upp mina workshops och handledningar av personal. 

Karin bad oss fundera på vad “Digitopia” är för oss själva? Hur vill jag att det ska se ut? Jaha du, hur vill JAG att det ska se ut? Hur vill DU att det ska se ut?torsdag 12 februari 2015

Intressant webinarie

Idag torsdag den 12:e februari så kommer det att sändas  ett webinarier om hur IKT kan stärka lärandet. Idag får ni träffa och lyssna till Frida Björling och Ulrika Zakrisson,  lärare på Väsby Nya Gymnasium som båda är Microsoft Innovative Expert Educators. De kommer att ge er en inblick i det arbete vilket gav dem titeln årets Innovativa lärare 2015.  De presenterar sitt arbete i sociologi (åk 3 i gymnasiet) kring temat "Barnkonventionen och utanförskap" där de använde 21:st CLD: Real World Problem Solving and Innovation. Eleverna identifierade problem i närområdet med hjälp av verkliga data. Dessa problem presenterade de sedan lösningar på och de skulle göra det för mottagare med makt att påverka. Allt sammanställdes på en klassblogg. 
 
Ni ansluter till webinariet här som drar igång 15.00. Om ni inte kan delta så spelas detta in och ni kan finna det på mvhmicrosoft.se bloggen och läggs under skola. Där hittar ni också alla våra tidigare webinarier med duktiga skolledare och lärare runt om i Sverige.

Ta tillfället i akt att låta er inspireras av kolleger och få nya idéer!! 


måndag 9 februari 2015

21st century learning skills
Här kommer en fantastisk överblick över de 21st learning skills som vi behöver arbeta med för att nå högre måluppfyllelse och för att stärka vår undervisning. Det ger oss riktlinjer och stöd både åt oss vuxna och våra elever.
Inbäddad bildlänk


School Education Gateway

Hej,
 
Vill med detta inlägg göra dig uppmärksam på att EU-kommissionen nu har släppt: School Education Gateway.
 
Webbsidan är tänkt för att sprida information kring skolområdet på europeisknivå, förmedla goda exempel samt fungera som ett verktyg för att underlätta för er projektägare som söker information gällande kursermobilitetsutbyten och strategiska partnerskap.
 
School Education Gateway är uppbyggd på tre nivåer:
 
1.       Den första nivån är öppen för alla.
 
2.       Vill du vara aktiv på webbsidan (skriva kommentarer, gradera kurser, m.m.) måste du skapa en egen användare eller logga in via andra konton (eTwinning, Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo och European Schoolnet).
 
3.       Önskar man kunna lägga till kurser, skapa mobilitets och partnerskap förfrågningar måste man, förutom ovanstående steg, även knyta an sin användare till sin organisation. Organisationen i sin tur måste ha en PIC-kod för att kunna existera på webbsidan.

Om du är kursarrangör och skapar ett konto för att lägga upp din kurs måste du först registrera din organisation på EU-kommissionens sida för att få tillgång till en PIC-koddenna anger du sedan på School Education Gateway webbsidan. Läs mer om hur du skaffar en PIC-kod på Universitets- och högskolerådets hemsida Utbyten.se.
 
Har du frågor eller önskar ytterligare information är du välkomna att kontakta antingen mig eller Universitets och högskolerådet.
 
;) Annie 

torsdag 5 februari 2015

Fantastiskt material kring digital literacy and citizenship

Under "mycket användbara länkar"  i bloggen  http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/  hittar du det här:


http://www.digital-literacy.org.uk/Home.aspxHär hittar du massor av användbart material (på engelska) som är indelat i ålder och ämnen. Här finns massor att hämta vad gäller säkerhet på internet och hur du kan arbeta med värdegrunden tex. Gå in och ta en titt. låt dig hänföras!

Du kan ladda ner deras material som pdf eller word för att kunna hämta hem det till din dator så att du alltid har det tillgängligt. Det är också organiserat som en matris i en tabell så den är lätt att följa och lätt att hitta i. Den är också indelad i årskurser så svårighetsgraden är också lätt att följa.

Passa på att införliva detta med ett eTwinningprojekt kring hur elever runt om i Europa ser på säkerhet på nätet och digital literacy.

Kontakta

annie.bergh@skola.malmo.se

för support och handledning.

MIK-veckan är på ingång!

Snart dags för MIK-veckan

MIK står för medie- och informationskunnighet och är något som det arbetas med väldigt systematiskt på skolor över precis hela världen. Passa på att fördjupa dig eller starta upp dig själv i det här arbetet när det nu för andra året i rad anordnas en MIK-vecka - den är mellan den 9 - 13 februari och på tisdag 10/2 så kombineras denna vecka med SAferinterday (SID). Håll koll på statens medieråds hemsida under den här veckan. De kommer att presentera ny statistik kring barns och ungas medieanvändning samt lansera resurser för att stärka barn och unga till medvetna medieanvändare. Här kan du också läsa om andras aktiviteter i samband med SID.
 
bild
Veckan går även att följa via vårFacebook-sida och på Twitter. Hashtag är #MIKveckan och #SID2015.

Safer Internet Day 2015

För tolfte året i rad firas Safer Internet Day – SID. I år sker Safer Internet Day den 10 februari, och som vanligt uppmärksammas en säkrare användning av internet bland barn och unga. Safer Internet Day firas i hela Europa samt många andra länder runt om i världen. Temat är "Creating a better internet together". Statens medieråd har firat SID sedan 2004. Läs mer här:http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Internet/Safer-internet-day-historik

Delta på dina egna villkor!

Alla är välkomna att engagera sig på Safer Internet Day. Vad du än arbetar som: lärare, bibliotekarie eller skolledare så är du alltid välkommen att kontakta Statens Medieråd om du har frågor eller tips. Håll koll på deras sida om tips på aktiviteter:
De har tagit fram ett material som består av en timmes lektionsplanering som du kan använda dig av som du vill. Så här beskriver de själva sitt material på sin hemsida:
"Syftet med lektionen är att barn och vuxna ska lära sig mer om varandras liv på nätet, så att fler vuxna – lärare, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet. I materialet finns också förslag på övningar för att eleverna ska komma igång och reflektera över livet på nätet rörande både möjligheter och risker. Lektionerna har samma inledande uppgift, men sedan skiljer de sig i upplägg och innehåll – ett för mellanstadiet och ett för högstadiet. Du som lärare kan förstås använda materialet utifrån just dina elevers nivå och behov. Varje lektion tar ungefär 60 minuter.
Tanken med lektionen är att man oavsett förkunskaper ska kunna börja diskutera medveten medieanvändning."
 
 
På SID:s hemsida hittar du vilka länder som arbetar kring detta så detta är ett utmärkt tillfälle att prova på att arbeta med eTwinning. Det behöver ju inte stanna vid en lektion vid ett tillfälle utan det kan också vara ett arbete på längre sikt som du lägger in i din planering och arbetar med kontinuerligt.
För handledning och/eller resurs i detta arbete nästa vecka hör av dig till:
annie.bergh@skola.malmo.se

onsdag 4 februari 2015

Safer internet day!

Låt oss göra denna dag till något gemensamt! Hur kan vi göra något tillsammans för att lyfta vikten av att göra internet till en säkrare plats för våra elever?

www.saferinternetday.org 

Jag sitter just nu i ett online seminarie om den här dagen - jag återkommer med mer information!

Resande kompetensutveckling - programmering

Arbetar du i Malmö? Är du intresserad av programmering? Vill du samarbeta med andra skolor i andra länder inom EU? Hade du velat träffa upp emot 100 andra kollegor och lära mer om programmering tillsammans med dem i ett kollegialt lärande? Är du nyfiken av dig och sugen på att lära känna nya människor och prova nya saker?

Hör av dig till mig:

annie.bergh@skola.malmo.se

Spännande!!

Twinna, programmera och utvecklas tillsammans!

Många verktyg

Att samarbeta internationellt är väldigt roligt, givande och utvecklande och det underlättas mycket om du redan från början har tänkt ut vilka verktyg som passar dig bäst - vad är det du vill att barnen ska lära sig, hur ska det synliggöras osv? Vad ska du använda för metodik för att utveckla dessa verktyg så att de möter era elever där de år. Använd er av den här sidan bland annat för att hitta verktyg:

http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/


Twinna på!!

måndag 2 februari 2015

eTwinning 10 år!

eTwinning firar sitt tioårsjubileum med ett fullspäckat 

aktivitetsprogram

Alt Image
2015 kommer att bli året för eTwinning! En rad evenemang kommer att äga rum under året i alla eTwinning-länder för att fira ett framgångsrikt årtionde
eTwinning fyller 10 år under 2015 och vi förbereder en rad särskilda aktiviteter för att fira det. En ny logga, en hymn och en eTwinning-dag som kommer att firas samtidigt i alla eTwinning-länder, och det är bara en försmak på vad som kommer att hända! Gör er redo att fira eTwinnings tioårsjubileum på er skola.
eTwinning lanserades i januari 2005 som flaggskeppet för Europeiska kommissionens eLearning-program. När eTwinning startade var det för att genomföra ett önskemål från Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 där man lyfte fram att vänskolekontakter utgör ett tillfälle för unga människor att lära sig och träna IKT-färdigheter, samt för att främja medvetenheten om den mångspråkiga och mångkulturella europeiska samhällsmodellen.
Framgångarna för eTwinning överträffade snart alla förväntningar – under det första året registrerade sig mer än 13 000 skolor och 12 200 lärare – och nätverket utvecklades alltefter lärarnas behov. Efter 10 år har eTwinning kontinuerligt vuxit och blivit det största nätverket för skolor i Europa med över 280 000 registrerade lärare och 130 000 skolor.
Fler fortbildningsmöjligheter under 2015
Med det nya året får eTwinning fler utbildningsmöjligheter, såsom 20 lärevent, 5 workshops för professionell utveckling och 10 online seminarier, dubbelt så många som förra året. Det blir möjligt att delta i några av de mest framgångsrika kurserna och läreventen en andra gång, t.ex. kursen för Twinning-ambassadörer. Fortbildningskalendern kommer snart att publiceras på eTwinning-portalen, så håll dig uppdaterad!

söndag 1 februari 2015

Kul tävling med eTwinningEuropa hjälper – hjälper Europa? Delta i europeiska 

elevtävlingen


Alt Image
Den 62:a europeiska elevtävlingen är öppen för bidrag. Delta fram till den 31 mars och vinn priser på upp till 1000 €
Tävlingen organiseras av Tysklands eTwinning Support Service och”Europeiska rörelsen Tyskland (Europäische Bewegung Deutschland) och är öppen för lärare i hela Europa – Det enda kravet är att man deltar i ett eTwinning-projekt med högst 5 partner och med minst en tysk skola.
Europa hjälper – hjälper Europa?” är mottot för årets tävling.
Som vanligt ligger fokus för europeiska elevtävlingen på det aktuella Europaåret, som under 2015 kommer att vara Europaåret för utveckling.
Tävlingen är indelad i fyra tema, läs mer om dem här:


http://www.etwinning.net/sv/pub/news/news/europe_helps__does_europe_hel.htm

torsdag 29 januari 2015

Ask not what technology can do for you...

Jag måste säga att min övertygelse för att pedagogiken och pedagogens roll blir viktigare och viktigare ju mer vi arbetar med teknologin bara växer. Jag skulle vilja säga så här:

Ask not what technology can do for you but what you can do with technology!

Det är vi som pedagoger som avgör hur, var och när vi ska använda teknologin och alla dessa digitala verktyg som finns och syftet med dem är att stärka våra elever, öka deras digitala kompetens och höja måluppfyllelsen.

måndag 19 januari 2015

Ny termin - nytt projekt!

Nu har vårterminen dragit igång med full fart och era planeringar är mer eller mindre helt klara och det är hög tid att också börja fundera vad för projekt du är intresserad av att starta upp under vårterminen. Tänk att få arbeta tillsammans med pedagog/pedagoger och elever från ett annat land. Att bjuda in dem i er verksamhet och dela med er i det ni har planerat in. Tänk att få skriva till verkliga mottagare och få utbyta erfarenheter och vardagshändelser med någon i samma situation och ålder som dig själv. Det berikar både dig som pedagog på många sätt med många nya infallsvinklar och idéer men det berikar också eleverna och stärker dem i deras lärande. Ditt projekt kan vara kort eller långt, det bestämmer du själv, jag finns alltid behjälplig om du vill ha hjälp att registrera dig eller att lära dig mer om hur eTwinnings hemsida fungerar. Jag kan också vara behjälplig med att lägga upp planeringar och hjälpa till med det administrativa om det hade varit till hjälp för att din tid ska kunna gå till att utföra det praktiska arbetet i klassrummet.

Digital läsförståelse

Att datorerna har kommit in i skolans vardag är omvälvande, spännande, utmanande men också krävande för oss som pedagoger i vår strävan att nå högre måluppfyllelse. Det kräver att vi ställer om vårt tänkande, utvecklar våra planeringar och kanske också anpassar vårt förhållningssätt och vårt praktiska arbete i klassrummet. Läs gärna vad Stefan Pålsson skrivit på Omvärldsorienteringsbloggen när det gäller digital läsförståelse:
http://omvarld.blogg.skolverket.se/

Vi har mycket att förhålla oss till och ta i beaktande när vi nu utvecklar vår skola till att bli världens bästa!

lördag 17 januari 2015

Ett glädjande besked

Att Multimediabyrån inte har kunnat hittas eller användas har säkert varit ett lika stor besvikelse hos många av er som det har varit för mig men att sedan få veta att den är på väg tillbaka just på grund av att den har varit så uppskattad och saknad är ett glädjande besked för oss alla. Vi ser fram emot att få nyttja den resursen igen så snart den är i full gång och med bland annat hjälp av den fortsätta att utveckla vår digitala kompetens.

http://www.filmomediepedagogik.se/multimediabyran-uppstar/

torsdag 15 januari 2015

Minecraft

Nu har vi alla dragit igång för full fart för 2015 och det känns väl helt underbart!!  Eller vad säger ni?
Jag har ägnat större delen av höstterminen åt att fördjupa mig i elevinflytandet i Malmö stad utifrån ett uppdrag från Malmökommissionen. En av de punkter som jag skrev om där som jag skulle vilja få ut i ett Malmöperspektiv är att skapa hela Malmö stad som det kommer att se ut om 20 år, enligt våra barn/elever/de som ska leva och interagera i Malmö då,  i Minecraft tex som är ett tacksamt forum att göra en sådan sak i.

Här har ni en intressant länk om hur en lärare i Sundsvall ska samarbeta med Lisa Sällvin från Mittuniversitetet i ett projekt kring detta. Så här säger Lisa:

"– Nu tar vi fram en kom-igång-guide på svenska, säger Lisa Sällvin.

Hon ser att det finns en rad uppgifter inom teknikämnet som eleverna kan utföra i Minecraftvärlden.

– Man kan “crafta” egna datorer som man kan programmera och bygga kretsar i rödsten, säger hon som exempel.

Delar av läroplanen i teknik för mellanstadiet handlar också om konstruktion av till exempel broar och byggnader. Något som Minecraft lämpar sig väl för."

http://www.idg.se/2.1085/1.600182/hon-ska-ta-minecraft-in-i-svenska-klassrum

Detta är för mig också ett fantastiskt sätt att samarbeta internationellt på. Varför inte genom eTwinning?  Tänk er att bygga upp virtuella världar tillsammans, bygga upp och återrekonstruera tex antikens Grekland, Sverige under stormaktstiden, ja, vad som helst. Tillsammans med kollegor från andra platser kan vi/ni skapa komplexa och utmanande uppgifter och utveckla barnens förmågor till oanade höjder.


onsdag 14 januari 2015

Stöd för att implementera IT i planeringen

Nu är vi tillbaka till inte bara en ny spännande termin utan också till ett bytt spännande IT-år. Det är upp till oss pedagoger att göra 2015 till det bästa IT-året hittills!!
Här kommer en liten hjälp till hur vi kan implementera IT i LGR 11:

Var hittar du orden dator, internet, digital och webb i LGR 11?

Se filmen och fundera på hur detta kan hjälpa dig.

http://jaglaermigteknik.blogspot.se/2010/10/nya-laroplanen-pa-550.html

För mig var detta ett klargörande och en tydlighet där orden enkelt framträder. Förutom det så är det ju fritt fram att använda oss av IT och IT-verktyg i alla situationer där de utmanar, fördjupar, förhöjer,  förtydligar, förenklar och förnöjer oss och eleverna i vårt livslånga lärande för livet.