söndag 7 september 2014

Högre måluppfyllelse

Vi lärare strävar ju alltid mot högre måluppfyllelse vad än alla de som bestämmer i vårt avlånga land tycker. När det gäller att integrera IT i skolan så blir vår roll viktigare än någonsin anser jag. Viktigt att komma ihåg är att det är inte verktyget i sig som ger detta utan det är fortfarande jag som pedagog som är den viktiga nyckelfiguren på denna spännande väg mot högre måluppfyllelse. Det är hur jag väljer att använda verktyget och därför är det av yttersta vikt att jag har tänkt igenom HUR jag vill använda det, VAD syftet är och VILKA är spelreglerna/ramarna kring användandet. Läs mer under rubriken Länkar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar