ProgrammeringSom jag skrev i ett inlägg i september 2014 så är både Finland och Storbritannien igång med att införa programmering i skolan. Så som LGR 11 är uppbyggd så är det ultimat att integrera ett redskap som progammering i flera ämnen. 
Egentligen är det bara vår egen fantasi som sätter gränserna. 
Att det är något som ingår i det språkutvecklande förhållningsätt som vi integrerar i vårt dagliga arbete är utan tvekan för barnen behöver både lära sig ord och begrepp för det de arbetar med när de programmerar  och min filosofi är att barnen lär sig bäst tillsammans och av varandra så de behöver kunna kommunicera kring sitt arbete/sin programmering.  
Man kan också se programmering som ett språk, ett sätt att “knäcka koden” som är en viktig del för barnen att förstå. Programmering är ett språk i sig och barnen lär sig en struktur som de kan ha nytta av i andra inlärningsammanhang. 
Jag har som lärare enbart snuddat vid denna spännande värld som öppnar sig inom programmeringen och jag ska här rekommendera både en del verktyg som jag har använt mig av men också sådana som jag blivit rekommenderad men ännu inte hunnit använda fullt ut. däremot kommer jag att lägga mig vinn om att jag har provat allt jag lägger ut så att jag kan referera efter egna erfarenheter. 
Mitt tips till dig som vill börja arbeta med programmering i skolan är att sätta dig in i ett eller max två verktyg/appar och börja med att introducera det till dina elever. Tiden är knapp i skolan och det gäller att vi utnyttjar den effektivt (med det menar jag inte stressigt utan meningsfullt). Om du som pedagog känner att det är läge att introducera fler verktyg efter hand så är det bara du som avgör det och ingen annan. Jag är själv mycket entusiatisk och sprudlande när det gäller att utveckla mitt arbete i klassrummet och förr kunde jag lätt ta in lite för mycket nytt på en gång, med en pedagogik/metodik som passar just de barn du/jag har  och genom att skynda “långsamt” så kan du få in mycket mer än vad du från början trodde men i ett mer genomtänkt tempo. Den springande punkten är NÄRVARO från mig som pedagog. Jag får inte lämna barnen att utan handledning försöka utveckla de verktyg jag introducerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar