Projektideer/ämnen

Här kommer jag att länka till och skriva om hur man kan arbeta med de olika ämnena med ett internationellt perspektiv. Ni kommer att få lite tips och idéer till hur ni kan lägga upp projekt och teman.

Sociala medier:
Här har jag arbetat med och/eller också planerat för en mängd värdegrundsbaserade uppgifter, de är alla kompatibla så att man kan arbeta enbart i sin klass eller med en eller flera klasser i andra länder. konkreta tips på frågor/fyrahörnsövningar kommer längre ner.


  • Skapa enkäter åt varandra - antingen från ett land till ett annat eller skapa en gemensam där alla svarar på samma frågor kring hur elever i olika länder uppfattar den sociala skolmiljön, eller hur de upplever den sociala median. 
  • Skapa en 4-dokumentsövning - istället för 4 hörn - där eleverna kan diskutera antingen först i sina egna respektive klasser och sedan jämför med vad de andra pratat om eller att de direkt diskuterar med varandra när de har valt ståndpunkt. 

  • Stå på linje - ta ställning på en digital tidslinje/tallinje, placera in dina initialer och argumentera/diskutera kring din ståndpunkt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar