måndag 22 september 2014

IT- en spännande väg in i framtiden och ut i världen

För mig är IT enbart verktyg/redskap för att jag ska kunna föra in barnen på nya tankar, få dem att reflektera kring nya banor utanför de ramar som tidigare utgjort skolan. Genom dessa verktyg kan barnen bli sedda i världen, de kan göra skillnad och de kan hitta "klasskamrater" i andra delar av landet, världsdelen och världen. Detta ställer inte bara krav på mig som pedagog i klassrummet utan jag måste också känna att jag har min pedagogiska ledare bakom mig som stöttar och uppmuntrar mig. Annars blir det nästan övermäktigt för mig som pedagog att utveckla/omvandla/omforma min undervisning så att jag kan lämna det gamla bakom mig och öppna upp för nya former.  Här ligger utmaningen, det spännande med att varje dag få vara med och forma framtidens lärande. För framtiden är här idag! Den väntar inte! Nu kavlar vi upp ärmarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar