fredag 12 september 2014

Mer om programmering

Att följa utvecklingen kring programmering och att få höra hur den börjar komma in i skolans värld mer och mer är spännande tycker jag. Programmering är en förmåga som jag tror att barnen behöver för framtiden - att få lära sig hur något är upplagt. Det är så många saker som automatiskt kommer upp då: Tex netikett, hur är sociala medier uppbyggda, vem har egentligen kontrollen över dem? Hur fungerar det?  Du kan också införliva det i ämnet matematik, i tekniken och inte minst i det språkutvecklande arbetet, att få barnen att lära av varandra och att få allt viktigt som sägs i klassrummet sägas av barnen även i de här sammanhangen är för mig mycket viktigt. Det ställer stora krav på mig som ledare, som moderator för deras samtal så att ett dialogiskt klassrum skapas med högt i tak där de vågar prova sig fram, som handledare i det de arbetar med och som projektledare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar