måndag 8 september 2014

"Allt viktigt som sägs i klassrummet ska sägas av barnen"

Ett av de pedagogiska mål jag arbetar efter är att skapa ett dialogiskt klassrum, läs mer om det under rubriken teorier.Olga Dysthe har gett mig mycket genom sina tankar kring hur ett dialogiskt klassrum skapas. Jag strävar alltid efter att jag som lärare ska ta ett steg bak i alla diskussioner och istället uppmuntra och släppa fram barnen och deras tankar. Detta kräver en medveten planering från min sida där jag ger eleverna rika möjligheter att inom ramen för ett dialogiskt och interaktivt klassrum få rika möjligheter att uttrycka sig på ett varierat sätt. Då får barnen testa sina teorier och höra sina tankar genom responsen från de andra runt omkring som också håller på att lära sig ungefär samma saker de själva. Detta stärks hos mig av vad en fantastisk lärare/pedagog sade som jag hade på lärarhögskolan i matematik; nämligen ingen mindre än Ulla Öberg, som på vår första föreläsning sade till oss: Minns en sak om ni bara minns en från det vi gör tillsammans: ”Allt viktigt som sägs i klassrummet ska sägas av barnen” och det har jag tagit fasta på. Vilket fantastiskt klimat det blir när man gör så och vilka tankar och idéer barnen utvecklar/kommer på i dessa diskussioner med högt i tak. I dessa diskussioner har jag utarbetat ett arbetssätt som i mångt och mycket helt bygger på formativ bedömning där jag använder olika metoder i det för att fördela ordet och för att knyta ihop dessa lektioner. Här lär vi tillsammans för livet, för framtiden både barnen och jag. Inte minst lär vi av varandra när vi också införlivar IKT i detta arbete. Med hjälp av verktyg som tex TodaysMeet så kan alla komma till tals och dialogen får ett större djup och vi får in fler inputs att diskutera. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar