torsdag 12 februari 2015

Intressant webinarie

Idag torsdag den 12:e februari så kommer det att sändas  ett webinarier om hur IKT kan stärka lärandet. Idag får ni träffa och lyssna till Frida Björling och Ulrika Zakrisson,  lärare på Väsby Nya Gymnasium som båda är Microsoft Innovative Expert Educators. De kommer att ge er en inblick i det arbete vilket gav dem titeln årets Innovativa lärare 2015.  De presenterar sitt arbete i sociologi (åk 3 i gymnasiet) kring temat "Barnkonventionen och utanförskap" där de använde 21:st CLD: Real World Problem Solving and Innovation. Eleverna identifierade problem i närområdet med hjälp av verkliga data. Dessa problem presenterade de sedan lösningar på och de skulle göra det för mottagare med makt att påverka. Allt sammanställdes på en klassblogg. 
 
Ni ansluter till webinariet här som drar igång 15.00. Om ni inte kan delta så spelas detta in och ni kan finna det på mvhmicrosoft.se bloggen och läggs under skola. Där hittar ni också alla våra tidigare webinarier med duktiga skolledare och lärare runt om i Sverige.

Ta tillfället i akt att låta er inspireras av kolleger och få nya idéer!! 


måndag 9 februari 2015

21st century learning skills
Här kommer en fantastisk överblick över de 21st learning skills som vi behöver arbeta med för att nå högre måluppfyllelse och för att stärka vår undervisning. Det ger oss riktlinjer och stöd både åt oss vuxna och våra elever.
Inbäddad bildlänk


School Education Gateway

Hej,
 
Vill med detta inlägg göra dig uppmärksam på att EU-kommissionen nu har släppt: School Education Gateway.
 
Webbsidan är tänkt för att sprida information kring skolområdet på europeisknivå, förmedla goda exempel samt fungera som ett verktyg för att underlätta för er projektägare som söker information gällande kursermobilitetsutbyten och strategiska partnerskap.
 
School Education Gateway är uppbyggd på tre nivåer:
 
1.       Den första nivån är öppen för alla.
 
2.       Vill du vara aktiv på webbsidan (skriva kommentarer, gradera kurser, m.m.) måste du skapa en egen användare eller logga in via andra konton (eTwinning, Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo och European Schoolnet).
 
3.       Önskar man kunna lägga till kurser, skapa mobilitets och partnerskap förfrågningar måste man, förutom ovanstående steg, även knyta an sin användare till sin organisation. Organisationen i sin tur måste ha en PIC-kod för att kunna existera på webbsidan.

Om du är kursarrangör och skapar ett konto för att lägga upp din kurs måste du först registrera din organisation på EU-kommissionens sida för att få tillgång till en PIC-koddenna anger du sedan på School Education Gateway webbsidan. Läs mer om hur du skaffar en PIC-kod på Universitets- och högskolerådets hemsida Utbyten.se.
 
Har du frågor eller önskar ytterligare information är du välkomna att kontakta antingen mig eller Universitets och högskolerådet.
 
;) Annie 

torsdag 5 februari 2015

Fantastiskt material kring digital literacy and citizenship

Under "mycket användbara länkar"  i bloggen  http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/  hittar du det här:


http://www.digital-literacy.org.uk/Home.aspxHär hittar du massor av användbart material (på engelska) som är indelat i ålder och ämnen. Här finns massor att hämta vad gäller säkerhet på internet och hur du kan arbeta med värdegrunden tex. Gå in och ta en titt. låt dig hänföras!

Du kan ladda ner deras material som pdf eller word för att kunna hämta hem det till din dator så att du alltid har det tillgängligt. Det är också organiserat som en matris i en tabell så den är lätt att följa och lätt att hitta i. Den är också indelad i årskurser så svårighetsgraden är också lätt att följa.

Passa på att införliva detta med ett eTwinningprojekt kring hur elever runt om i Europa ser på säkerhet på nätet och digital literacy.

Kontakta

annie.bergh@skola.malmo.se

för support och handledning.

MIK-veckan är på ingång!

Snart dags för MIK-veckan

MIK står för medie- och informationskunnighet och är något som det arbetas med väldigt systematiskt på skolor över precis hela världen. Passa på att fördjupa dig eller starta upp dig själv i det här arbetet när det nu för andra året i rad anordnas en MIK-vecka - den är mellan den 9 - 13 februari och på tisdag 10/2 så kombineras denna vecka med SAferinterday (SID). Håll koll på statens medieråds hemsida under den här veckan. De kommer att presentera ny statistik kring barns och ungas medieanvändning samt lansera resurser för att stärka barn och unga till medvetna medieanvändare. Här kan du också läsa om andras aktiviteter i samband med SID.
 
bild
Veckan går även att följa via vårFacebook-sida och på Twitter. Hashtag är #MIKveckan och #SID2015.

Safer Internet Day 2015

För tolfte året i rad firas Safer Internet Day – SID. I år sker Safer Internet Day den 10 februari, och som vanligt uppmärksammas en säkrare användning av internet bland barn och unga. Safer Internet Day firas i hela Europa samt många andra länder runt om i världen. Temat är "Creating a better internet together". Statens medieråd har firat SID sedan 2004. Läs mer här:http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Internet/Safer-internet-day-historik

Delta på dina egna villkor!

Alla är välkomna att engagera sig på Safer Internet Day. Vad du än arbetar som: lärare, bibliotekarie eller skolledare så är du alltid välkommen att kontakta Statens Medieråd om du har frågor eller tips. Håll koll på deras sida om tips på aktiviteter:
De har tagit fram ett material som består av en timmes lektionsplanering som du kan använda dig av som du vill. Så här beskriver de själva sitt material på sin hemsida:
"Syftet med lektionen är att barn och vuxna ska lära sig mer om varandras liv på nätet, så att fler vuxna – lärare, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet. I materialet finns också förslag på övningar för att eleverna ska komma igång och reflektera över livet på nätet rörande både möjligheter och risker. Lektionerna har samma inledande uppgift, men sedan skiljer de sig i upplägg och innehåll – ett för mellanstadiet och ett för högstadiet. Du som lärare kan förstås använda materialet utifrån just dina elevers nivå och behov. Varje lektion tar ungefär 60 minuter.
Tanken med lektionen är att man oavsett förkunskaper ska kunna börja diskutera medveten medieanvändning."
 
 
På SID:s hemsida hittar du vilka länder som arbetar kring detta så detta är ett utmärkt tillfälle att prova på att arbeta med eTwinning. Det behöver ju inte stanna vid en lektion vid ett tillfälle utan det kan också vara ett arbete på längre sikt som du lägger in i din planering och arbetar med kontinuerligt.
För handledning och/eller resurs i detta arbete nästa vecka hör av dig till:
annie.bergh@skola.malmo.se

onsdag 4 februari 2015

Safer internet day!

Låt oss göra denna dag till något gemensamt! Hur kan vi göra något tillsammans för att lyfta vikten av att göra internet till en säkrare plats för våra elever?

www.saferinternetday.org 

Jag sitter just nu i ett online seminarie om den här dagen - jag återkommer med mer information!

Resande kompetensutveckling - programmering

Arbetar du i Malmö? Är du intresserad av programmering? Vill du samarbeta med andra skolor i andra länder inom EU? Hade du velat träffa upp emot 100 andra kollegor och lära mer om programmering tillsammans med dem i ett kollegialt lärande? Är du nyfiken av dig och sugen på att lära känna nya människor och prova nya saker?

Hör av dig till mig:

annie.bergh@skola.malmo.se

Spännande!!

Twinna, programmera och utvecklas tillsammans!

Många verktyg

Att samarbeta internationellt är väldigt roligt, givande och utvecklande och det underlättas mycket om du redan från början har tänkt ut vilka verktyg som passar dig bäst - vad är det du vill att barnen ska lära sig, hur ska det synliggöras osv? Vad ska du använda för metodik för att utveckla dessa verktyg så att de möter era elever där de år. Använd er av den här sidan bland annat för att hitta verktyg:

http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/


Twinna på!!

måndag 2 februari 2015

eTwinning 10 år!

eTwinning firar sitt tioårsjubileum med ett fullspäckat 

aktivitetsprogram

Alt Image
2015 kommer att bli året för eTwinning! En rad evenemang kommer att äga rum under året i alla eTwinning-länder för att fira ett framgångsrikt årtionde
eTwinning fyller 10 år under 2015 och vi förbereder en rad särskilda aktiviteter för att fira det. En ny logga, en hymn och en eTwinning-dag som kommer att firas samtidigt i alla eTwinning-länder, och det är bara en försmak på vad som kommer att hända! Gör er redo att fira eTwinnings tioårsjubileum på er skola.
eTwinning lanserades i januari 2005 som flaggskeppet för Europeiska kommissionens eLearning-program. När eTwinning startade var det för att genomföra ett önskemål från Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 där man lyfte fram att vänskolekontakter utgör ett tillfälle för unga människor att lära sig och träna IKT-färdigheter, samt för att främja medvetenheten om den mångspråkiga och mångkulturella europeiska samhällsmodellen.
Framgångarna för eTwinning överträffade snart alla förväntningar – under det första året registrerade sig mer än 13 000 skolor och 12 200 lärare – och nätverket utvecklades alltefter lärarnas behov. Efter 10 år har eTwinning kontinuerligt vuxit och blivit det största nätverket för skolor i Europa med över 280 000 registrerade lärare och 130 000 skolor.
Fler fortbildningsmöjligheter under 2015
Med det nya året får eTwinning fler utbildningsmöjligheter, såsom 20 lärevent, 5 workshops för professionell utveckling och 10 online seminarier, dubbelt så många som förra året. Det blir möjligt att delta i några av de mest framgångsrika kurserna och läreventen en andra gång, t.ex. kursen för Twinning-ambassadörer. Fortbildningskalendern kommer snart att publiceras på eTwinning-portalen, så håll dig uppdaterad!

söndag 1 februari 2015

Kul tävling med eTwinningEuropa hjälper – hjälper Europa? Delta i europeiska 

elevtävlingen


Alt Image
Den 62:a europeiska elevtävlingen är öppen för bidrag. Delta fram till den 31 mars och vinn priser på upp till 1000 €
Tävlingen organiseras av Tysklands eTwinning Support Service och”Europeiska rörelsen Tyskland (Europäische Bewegung Deutschland) och är öppen för lärare i hela Europa – Det enda kravet är att man deltar i ett eTwinning-projekt med högst 5 partner och med minst en tysk skola.
Europa hjälper – hjälper Europa?” är mottot för årets tävling.
Som vanligt ligger fokus för europeiska elevtävlingen på det aktuella Europaåret, som under 2015 kommer att vara Europaåret för utveckling.
Tävlingen är indelad i fyra tema, läs mer om dem här:


http://www.etwinning.net/sv/pub/news/news/europe_helps__does_europe_hel.htm