söndag 1 mars 2015

Mina intryck från BETT

Har ni varit med om att intryck behöver sätta sig? 
Jag har inte tyckt att det ska behöva ta särskilt lång tid för mig tidigare men efter BETT i år har jag stött och blött och reflekterat över var jag själv står och hur jag på bästa sätt kan ta till mig, införliva och förändra eller stärka mig själv och mitt förhållningssätt för att jag på bästa sätt ska kunna handleda och stötta andra i deras viktiga arbete att bygga kunskaper för framtiden!

Det som jag alldeles speciellt kände mig stärkt i, som jag upptäckte redan när jag fick 1 till 1 datorer i mitt klassrum var att det är inte alltid det bästa att alla elever har varsin dator utan det är i dialogen som lärandet sker och ingen undervisning är bättre än vad pedagogen gör den till då den ska vara ett pedagogiskt redskap och inte i sig medför en högre måluppfyllelse. Hur påverkar den digitala världen mitt ämne/mina ämnen? Det är alltid pedagogiken som är det viktiga. Skönt att bli stärkt i detta och veta att jag är på rätt väg.

Att lyssna på Kia Kilpinen tyckte jag var upplyftande då det är viktigt att komma ihåg/bli påmind om att vi också har mycket att lära av barnen då de är experter på många saker och det är i den gemensamma dialogen som lärandet sker. Att göra barnen till producenter och inte bara konsumenter är också oerhört viktigt att vi tar till oss. Kia avslutade med visdomsorden: Att visa tillit till barnen är att visa tillit till sig själv.

Lotta Bohlin talade om vikten av delaktighet och elevmedverkan men också om rikedom. Inte rikedom som man kanske vanligtvis tänker på utan på att ha ett rikt innehåll, riktiga mottagare, vara rik på frågor, rik på frågor. Hon pratade också om vikten av att samarbeta och att vi arbetar som ett team då det inte är ett ensamarbete att undervisa. hon arbetar mycket med att Tala som Ted med sina barn och detta synliggörs på många olika sätt. Ett gott exempel på synliggörande, delaktighet och att sprida kunskap till andra.

Patrik Glad fick oss att reflektera kring vad ett bra kollaborativt verktyg var. då fastande vi först (igen!!) i en diskussion kring vad ett verktyg var, var det en dator eller var det någon mjukvara som man fick tag på med hjälp av datorn? Denna diskussion visade i alla fall för mig återigen hur viktigt det är med att reda ut begrepp och se till att vi alla talar samma språk - för likvärdigheten och för att våra elever ska ha bättre förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse.

Karin Nygårds lyfte den filosofiska frågan kring vad digital kompetens egentligen innebär. Det väcker igen vikten av att reda ut begrepp och vara överens om vad varje begrepp innebär så att vi talar samma språk när vi diskuterar IT, digital literacy, MIK, digitala verktyg osv. Att arbeta med programmering med eleverna gör att de tar till sig vad det är som egentligen händer när du trycker på knappar på datorn eller ipaden. Att förstå på djupet, att förstå sin egen del i det som händer så att sammanhanget framstår för våra elever - det är då de börjar lära sig att  hantera det. Därmed inte sagt att de behöver bli programmerare varenda en av dem. Jag har funderat mycket kring detta och vad det har för betydelse för mig och mitt arbete. Med dessa tankar bygger jag vidare på min egen kompetens och de påverkar mig i hur jag lägger upp mina workshops och handledningar av personal. 

Karin bad oss fundera på vad “Digitopia” är för oss själva? Hur vill jag att det ska se ut? Jaha du, hur vill JAG att det ska se ut? Hur vill DU att det ska se ut?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar