torsdag 29 januari 2015

Ask not what technology can do for you...

Jag måste säga att min övertygelse för att pedagogiken och pedagogens roll blir viktigare och viktigare ju mer vi arbetar med teknologin bara växer. Jag skulle vilja säga så här:

Ask not what technology can do for you but what you can do with technology!

Det är vi som pedagoger som avgör hur, var och när vi ska använda teknologin och alla dessa digitala verktyg som finns och syftet med dem är att stärka våra elever, öka deras digitala kompetens och höja måluppfyllelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar