fredag 27 mars 2015

Erasmusprojekt i Malmö!!

Jag arbetar nu intensivt med att finslipa på de sista detaljerna vad gäller Sveriges bit i en ansökan om ett Erasmusprojekt som ska vara i tre år. Namnet på projektet är "Digital Schools of Europe" och går ut på att vi gemensamt provar ut digitala verktyg som vi känner är till hjälp i klassrummet som en del till att nå högre måluppfyllelse. I projektet ingår att under dessa tre åren genomföra ett frivilligt antal eTwinningprojekt med de inblandade länderna och att under dessa tre år besöka alla de deltagande länderna och göra skolbesök där samtidigt som vi har utbyte med varandra om våra ditintills gjorda erfarenheter. All dokumentation och allt administrativt sköts av mig och det ni pedagoger ska göra är det ni redan gör varje dag. Det vi vill uppnå är att vi tillsammans tar fram kriterier för vad en digitaliserad skola egentligen är. När är en skola digitaliserad? Att vi tar fram kriterier precis som finns tex till Grön Flagg.
Våra vinster med projektet i Malmö stad som jag ser det:
Ett utökat kollegialt lärande som mycket väl kan fortsätta efter projektets utgång över hela Europa
Ett gemensamt framtagande av fungerande/passande digitala verktyg för att arbeta med BFL (se mer om BFL under den fliken här på bloggen)
Fler internationella projekt i Malmö
Att våra elevers digitala kompetens byggs upp från ytflyt till kompetens


Om din skola skulle vilja medverka i detta så skriv till mig:

annie.bergh@skola.malmo.se

annie.bergh@malmo.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar