torsdag 15 januari 2015

Minecraft

Nu har vi alla dragit igång för full fart för 2015 och det känns väl helt underbart!!  Eller vad säger ni?
Jag har ägnat större delen av höstterminen åt att fördjupa mig i elevinflytandet i Malmö stad utifrån ett uppdrag från Malmökommissionen. En av de punkter som jag skrev om där som jag skulle vilja få ut i ett Malmöperspektiv är att skapa hela Malmö stad som det kommer att se ut om 20 år, enligt våra barn/elever/de som ska leva och interagera i Malmö då,  i Minecraft tex som är ett tacksamt forum att göra en sådan sak i.

Här har ni en intressant länk om hur en lärare i Sundsvall ska samarbeta med Lisa Sällvin från Mittuniversitetet i ett projekt kring detta. Så här säger Lisa:

"– Nu tar vi fram en kom-igång-guide på svenska, säger Lisa Sällvin.

Hon ser att det finns en rad uppgifter inom teknikämnet som eleverna kan utföra i Minecraftvärlden.

– Man kan “crafta” egna datorer som man kan programmera och bygga kretsar i rödsten, säger hon som exempel.

Delar av läroplanen i teknik för mellanstadiet handlar också om konstruktion av till exempel broar och byggnader. Något som Minecraft lämpar sig väl för."

http://www.idg.se/2.1085/1.600182/hon-ska-ta-minecraft-in-i-svenska-klassrum

Detta är för mig också ett fantastiskt sätt att samarbeta internationellt på. Varför inte genom eTwinning?  Tänk er att bygga upp virtuella världar tillsammans, bygga upp och återrekonstruera tex antikens Grekland, Sverige under stormaktstiden, ja, vad som helst. Tillsammans med kollegor från andra platser kan vi/ni skapa komplexa och utmanande uppgifter och utveckla barnens förmågor till oanade höjder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar