söndag 1 februari 2015

Kul tävling med eTwinningEuropa hjälper – hjälper Europa? Delta i europeiska 

elevtävlingen


Alt Image
Den 62:a europeiska elevtävlingen är öppen för bidrag. Delta fram till den 31 mars och vinn priser på upp till 1000 €
Tävlingen organiseras av Tysklands eTwinning Support Service och”Europeiska rörelsen Tyskland (Europäische Bewegung Deutschland) och är öppen för lärare i hela Europa – Det enda kravet är att man deltar i ett eTwinning-projekt med högst 5 partner och med minst en tysk skola.
Europa hjälper – hjälper Europa?” är mottot för årets tävling.
Som vanligt ligger fokus för europeiska elevtävlingen på det aktuella Europaåret, som under 2015 kommer att vara Europaåret för utveckling.
Tävlingen är indelad i fyra tema, läs mer om dem här:


http://www.etwinning.net/sv/pub/news/news/europe_helps__does_europe_hel.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar