fredag 5 december 2014

Teknik på ett kreativt sätt!


Efter uppstarts- och inspirationsmöte på Stapeln tidigare i höstas så har nu sju skolor från Malmö anmält sitt intresse till att starta upp ett projekt (CTC - Creative Technologies in the Classroom) tillsammans med STPLN och Arduino. Här kommer även Pedagogisk Inspiration att delta. 
CTC är ett treårigt projekt som drivs av STPLN och Arduino med pengar från Allmänna Arvsfonden. Det är upplagt så att arbetet sträcker sig över hela vårterminen och är uppdelat i 4 moduler för elevernas del och terminen inleds med en 15- 20 timmars lång utbildning för pedagogerna. Det kommer att avslutas med en stor gemensam "mässa"/utställning i slutet av vårterminen. Mer om den när den börjar närma sig. Håll utkik!! 

Projektet utgår från en samarbetsbaserad lärplattform och uppmuntrar till att integrera ny teknik i den teknikundervisning man har idag. Här får eleverna arbeta undersökande och kreativt och genom experimenterande av olika slag lär de sig såväl kodning som praktisk konstruktion. Detta är tydligt förankrat i våra styrdokument. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar