fredag 5 december 2014

Hour of Code

Hi,
I am committing to have my students participate in the Hour of Code -- would you like to join me? Here's more info about the Hour of Code:
Computer science is foundational for all students today, yet 90% of students haven’t been exposed to this subject at school. Last December, Code.org launched the Hour of Code, a challenge for students to spendone hour trying out computer programming. This year, Khan Academy, Code.org, and many other organizations are offering a bunch of new ways for students to participate in the Hour of Code!
What is the Hour of Code?
The Hour of Code is an hour-long introduction to computer programming designed to demystify code and show students that everyone can learn the basics. For example, Khan Academy has crafted several custom-made tutorials for your students that require no prior experience:
 
Try Hour of Code on Khan Academy!
 
Nu är Hour of Code här! 
Hela nästa vecka är det hour of code. Förra året var det 15 miljoner elever som deltog med minst en timmes kodning genom antingen Computer Science Education Week on Khan Academy men också på andra plattformer. 
I år är målet att 100 miljoner elever ska delta! Var en del av detta, slå två flugor i en smäll och lär er lite om kodning tillsammans och gör det tillsammans med så många andra! 
Använd er bland annat av följande länkar: 
1)
Hour of Drawing with Code: Här lär sig eleverna att programmera med hjälpa av JavaScript, en av de mest populära programmeringsspråk. Här finns det två olika spår med olika svårighetsnivåer:
  • Drag-and-drop: kodning för elever som ännu inte är så säkra på sin skrivning (8+).
  • Typing: Tangentbordsbaserad kodning för lite äldre elever  ( 10+).
2)
Hour of Webpages: Här får eleverna lära sig att göra sina egna hemsidor med hjälp av grundläggande HTML -koder (10+).
3) 
Hour of Databases: Här för de lära sig basen i  SQL för att kunna skapa tabeller, införa data och gå lite mer på djupet.  (12+).
Let’s join Microsoft, Google, Apple, Bill Gates, Mark Zuckerberg, the Boys & Girls Clubs of America, Malala, and millions of others around the world to make history. Start planning your Hour of Code today!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar