tisdag 18 november 2014

Barnkonventionen som internationellt arbete


När nu barnkonventionen är så aktuell kan det också vara läge kanske att starta upp ett internationellt projekt genom tex eTwinning som skulle kunna vara fram till nästa Barnkonventionsdag fredag den 20 november 2015.  Varför inte arbeta med artiklarna; hur efterlevs de vardera landet? vilka känns viktigast att lyfta? Kan barnen skriva egna artiklar om vad de tycker är viktigt? Låt projekt få ta tid. Särskilt om ni vill skapa tillsammans - då föds idéer och nya tankar. I utbytet med barn från andra länder för vi också nya synvinklar och nya inputs. Tveka inte att be mig om hjälp ifall ni vill starta upp ett projekt och inte riktigt vet hur. Jag har i uppdrag att vara behjälplig.  Twinna på! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar